Regionshospitalet Viborgs pollenfælde har været i vinterhi siden midten af oktober. Men fra tirsdag den 21. februar måler den igen, hvor meget pollen der er i luften over Viborg.

21-02-2012

Astma Allergi Danmark og Danmarks Meteorologiske Institut gik i luften onsdag den 15. februar med "Dagens Pollental" fra København. Fra tirsdag den 21. februar er landets anden pollenfælde på Regionshospitalet Viborg også på banen.

- I starten, hvor pollenmængden er beskeden, sender vi dog kun vores pollenfangst til pollenbiologerne i København en gang om ugen. Lidt senere på sæsonen tømmer vi pollenfælden en gang om dagen, og fra det tidspunkt kan de jyske pollenallergikere tage bestik af situationen ved hjælp af "Dagens Pollental og Pollenvarsling" fra Viborg, siger afdelingsbioanalytiker Lisbeth Søttrup, Klinisk Biokemisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Hun har ansvaret for, at pollenfælden bliver tømt, og at dens indhold bliver sendt til analyse hos Astma Allergi Danmark i København.

Selvom der altså går lidt tid endnu, før der kommer "Dagens Pollental" fra Viborg, kan interesserede følge pollenudviklingen med lidt forsinkelse på DMI's hjemmeside. Under "Pollen, arkivdata" er der mulighed for at se historiske døgndata - også fra Viborg - under pollengrafer for 2012. Lige nu er der pollen fra hassel i luften, og snart støder pollen fra elletræer til. I april og maj er det især elm og birk, der får pollenallergikernes næse til at løbe, mens græs og bynke er hovedsynderne i sommermånederne. 

Pollensæsonen starter sædvanligvis tidligt efter en mild vinter. Og havde den sibirske kulde ikke gjort sit indtog i Danmark, ville pollensæsonen i år være gået i gang i midten af januar. Men nu har luftens strejf af forår vakt forårets træer og buske til live, noterer DMI og Astma-Allergi Danmark i en fælles pressemeddelelse.

- Sidste år startede vi med de daglige pollenmålinger 11. april, men vinteren har jo været betragteligt mildere i år. Så jeg gætter på, at vi går fra ugentlige til daglige pollenforsendelser to-tre uger tidligere i år, siger Lisbeth Søttrup.

Helt præcist beskriver "Dagens Pollental", hvor mange pollen én kubikmeter luft i gennemsnit indeholder i et døgn. "Pollenvarslet" for det kommende døgn beregnes ved at parre de lokale pollental med den lokale vejrudsigt. Viborg-tallene giver et mere præcist billede af den jyske pollensituation end tallene fra København. Viborg-tallene giver dermed alle jyske pollenallergikere bedre muligheder for at tæmme deres allergi med den rigtige forebyggelse og behandling.
I Danmark er der omkring en million pollenallergikere. De fleste er allergiske over for birke- og græspollen.

Læs mere på www.dmi.dk og www.astma-allergi.dk

 
Pollenfælden har stået i vinterhi i et teknikrum siden 20. oktober. Her tjekker montør i Teknisk Afdeling Lars Bo Andersen, at den er klar til at "komme på græs" og samle pollen fra sit ståsted på taget over den østlige del af Regionshospitalet Viborgs behandlingsbygning i syvende sals højde.
 
Pollenfælden skrues godt fast. Og så er den ellers klar til at få sin første klæbestimmel monteret på tromlen i dens indre, er Lars Bo Andersen og afdelingsbioanalytiker Lisbeth Søttrup enige om.