En vedholdende indsats for mangfoldighed, integration og socialt ansvar i Billeddiagnostisk Afdeling (BDA) på Regionshospitalet Viborg i Hospitalsenhed Midt har været med til at bringe MIAPRISEN 2012 (mangfoldighed i arbejdslivet) til Region Midtjylland. I dag var en politiker, en direktør og en mangfoldighedskonsulent fra regionen på arbejdspladsbesøg i afdelingen for at høre mere om indsatsen.


Det håndgribelig bevis på, at Billeddiagnostisk Afdeling og Region Midtjylland fik MIAPRISEN 2012. Fra venstre mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen fra Region Midtjylland, direktør i Region Midtjylland Lars Hansson, oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra Billeddiagnostisk Afdeling, ledende overlæge Eva Brems fra Billeddiagnostisk Afdeling og 1. næstformand i Region Midtjylland Bente Nielsen (SF). (Foto:Regionshospitalet Viborg)

20-08-2012

Region Midtjyllands 1. næstformand Bente Nielsen (SF), direktør Lars Hansson (der har et særligt ansvar for HR-området i regionen) og mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen fik mulighed for at se og hører mere om de konkrete initiativer og arbejdsgange i Billeddiagnostisk Afdeling.

Prisen blev uddelt i juni
Det er godt to måneder siden, MIAPRISEN 2012 blev overrakt Region Midtjylland i forbindelse med Folkemødet på Bornholm - og dengang var oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra Billeddiagnostisk Afdeling med som repræsentant for mangfoldighed i regionen.

- Regionen vil gerne værdsætte det lokale engagement, der er med til at fastholde Region Midtjylland som en mangfoldig og socialt ansvarlig arbejdsplads. På Regionshospitalet Viborg har man arbejdet med det i mange år, og Billeddiagnostisk Afdeling er flere gange blevet brugt som case som en arbejdsplads i regionen, der arbejder strategisk med mangfoldighed, derfor deltog BDA naturligvis også i festlighederne omkring MIAPRISEN, udtaler mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen fra Region Midtjylland. Læs mere om overrækkelsen af MIAPRISEN 2012 den 14. juni

Konkrete initiativer på Billeddiagnostisk Afdeling
Det var ikke svært for afdelingens repræsentanter at komme med eksempler på hverken integration eller socialt ansvar. Ved rundvisningen i formiddags var seneste eksempel blot en time gammel.

- Vi havde medarbejdersamtale med en kollega, som har været sygemeldt i et lille års tid. Sagen blev afsluttet i dag, og kollegaen er tilbage i arbejde. Vi har fået ros af HR-afdelingen og kommunen for at være med til at skabe fleksible løsninger, så vi kan fastholde vores medarbejder - og det handler mangfoldighed jo også om, forklarede oversygeplejerske Grethe V. Nielsen.


Rundvisning i Billeddiagnostisk Afdeling (BDA). Fra venstre chefsygeplejerske i Hospitalsenhed Midt Tove Kristensen, oversygeplejerske i BDA Grethe V. Nielsen, direktør i Region Midtjylland Lars Hansson, ledende overlæge i BDA Eva Brems, 1. næstformand i Region Midtjylland Bente Nielsen (SF) og mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen.
(Foto:Regionshospitalet Viborg)

Hun fortalte også om en østeuropæisk radiograf, som afdelingen tog i arbejdsprøvning, og som i dag besætter en almindelig stilling. I den situation havde afdelingen været med til at få forlænget arbejdsprøvningen, fået hjulpet vedkommende i forhold til sprogundervisning i samarbejde med kommunen og været med til at sikre, at radiografen opnåede autorisation til at arbejde i Danmark.

Netop indsatsen på Regionshospitalet Viborg har været med til at sikre, at mange sprogcentre rund om i landet i dag har "lægedansk" på programmet. Sammen med det lokale sprogcenter var hospitalet med til at sammensætte et kursus, der tager højde for, at det handler om meget andet end sprog, når man skal ansættes på et dansk hospital.

Mangfoldighed var tvingende nødvendig
Billeddiagnostisk Afdelings konkrete interesse for mangfoldighed tog formaliseret fart, da man for nogle år siden manglede kvalificeret arbejdskraft primært på lægesiden. Man var nødt til at kigge uden for landets grænser og blive god til at håndtere samarbejde med udenlandske radiologer - også selv om det fordrer ekstra energi.

- Kerneopgaven skal jo fungere ved siden af vores fokus på mangfoldighed og integration, så det kræver et stort personligt engagement hos nogle medarbejdere også at ville mangfoldigheden. Men det er jo lige præcis det, der skal til, for at vi overhovedet kan rekruttere nok kvalificeret arbejdskraft til at passe kerneydelsen, understregede ledende overlæge i Billeddiagnostisk Afdeling Eva Brems.


I 2010 havde Billeddiagnostisk Afdeling inspirationsdag om mangfoldighed. Referatet blev lavet på illustrativ vis og udsmykker nu på gangen ved personalerummene.
(Foto:Regionshospitalet Viborg)

Hun har i dag en kvindelig læge i afdelingen, der som det mest naturlige bærer tørklæde. Og skal antallet af forskellige nationaliteter gøres op, er der ca. 10 på lønningslisten.

- Vi tænker ikke længere over, hvor kollegerne kommer fra. For vi har lært at kommunikere - og ikke mindst at kommunikere præcist, for det bliver man god til i en afdeling som vores, sagde afdelingssygeplejerske Linda Johansen.

Mangfoldighed - 2. generation
To medarbejdere i afdelingen har taget en uddannelse som integrations-proceskonsulent - et syv ugers forløb med eksamen som udbydes i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. I uddannelsen er der fokus på bl.a. lovgivning, arbejdsmiljø, fordomme, fordele, forskelsbehandling og rekruttering.

I dag er afdelingen parat til at gå skridtet videre til det, de selv kalder "Mangfoldighed 2. generation". De ved, at de er gode til det, de gør - men nu skal det beskrives. Afdelingen vil arbejde med "mangfoldighed i ledelse", så det bliver mere systematiseret.

- Vi vil gerne have vores erfaringer og arbejdsgange beskrevet og have det indarbejdet i MUS- og GRUS-samtaler. I sidste ende skal det gerne munde ud i en decideret mangfoldighedspolitik, som andre også kan lade sig inspirere af, så vores erfaringer kan blive kommunikeret ud til andre både i Hospitalsenhed Midt og hele Region Midtjylland, forklarede oversygeplejersken og afdelingssygeplejersken fra afdelingen.