Et enigt regionsråd i Region Midtjylland vedtog onsdag at øge kapaciteten inden for ambulante reumatologiske besøg i regi af Diagnostisk Center på RH Silkeborg.

21-03-2012

Der afsættes 14,4 mio. kroner til bl.a. 9.900 undersøgelser - der har til formål at nedbringe ventetiden på udredning og behandling af fx gigt- og rygsygdomme og undgå, at mange af de ventende søger et tilbud uden for regionen eller på privathospital.

Se punktet på regionsrådets dagsorden den 21. marts 2012.

På RH Silkeborg har man tidligere fået bevillinger til meraktivitetsprojekter inden for reumatologien, og der er et ønske om at øge aktiviteten yderligere inden for det speciale i Silkeborg.

- Vi får nok aldrig fjernet ventelisten helt i forhold til reumatologiske undersøgelser, men vores mål er en ventetid på to til fire uger for patienter med leddegigt eller betændelsesgigt i ryggen, og med den her politiske prioritering kan vi nå langt. Vi ved jo, at det er afgørende vigtigt med tiden. Hvis der er mistanke om fx alvorlig leddegigt, hvor betændelse langsomt gnaver leddene i stykker, så kan det blive invaliderende, hvis behandling udsættes bare en tre-fire måneder, forklarer ledende overlæge og reumatolog Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center.
 
Den foreslåede udvidelse på det reumatologiske område vil primært ske blandt de patienter, hvor der er mistanke om alvorlig gigtsygdom. Herudover udvides der også i forhold til de nyligt implementerede tværfaglige rygundersøgelser. Af de 9.900 undersøgelser er de 1.350 øremærket tværfaglige rygundersøgelser, der går ud på at at læger og fysioterapeuter undersøger patienten den samme dag.

- Vi skal selvfølgelig ud og ansætte nogle folk, for vi øger aktiviteten med næsten 50 %. Vi får samtidig chancen for at lave superviseret arbejdsglidning, hvor fx sygeplejersker, fysioterapeuter og sekretærer får nye opgaver under lægelig supervision, forklarer Ulrich Fredberg.

Diagnostisk Center på RH Silkeborg huser et af Region Midtjyllands to reumatologiske centre - det andet er en del af Aarhus Universitetshospital.