Som det første offentlige hospital i Danmark tilbyder Regionshospitalet Skive nu et rehabiliteringsforløb for Parkinson-patienter.

12-12-2012

Der er godt nyt for patienter med den invaliderende Parkinsons sygdom. Fra årsskiftet opretter Hospitalsenhed Midts neurologiske afdeling et helt nyt tilbud om rehabilitering specifikt målrettet denne patientgruppe. Rehabiliteringsforløbet er det første af sin art på et offentligt hospital i Danmark - indtil nu har kun det fondsejede Vejlefjord Rehabiliteringscenter haft et lignende tilbud til Parkinson-patienter.

Parkinsons sygdom rammer centralnervesystemet og medfører bl.a. stive muskler, langsomme bevægelser, tendens til rysten i hvile og efterhånden usikker balance og mentale påvirkninger.
Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt for den enkelte patient af et tværfagligt team af specialuddannede medarbejdere (neurologisk speciallæge, plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, talepædagog og neuropsykolog).
Rehabiliteringen foregår både individuelt og i grupper og består dels af træning og aktiviteter, der stiler mod at bedre patientens funktionsniveau i dagligdagen, dels af undervisning, træning og aktiviteter, der gør det lettere for patienten at mestre sin dagligdag og leve sit liv med Parkinson som følgesvend.

Rehabiliteringsforløbet varer tre uger og gennemføres sammen med tre andre patienter under indlæggelse på Regionshospitalet Skive på et af de to neurorehabiliteringsafsnit. Opholdet slutter med et udskrivelsesmøde mellem patienten og repræsentanter for behandlerteamet, som også sørger for opfølgning i forhold til patientens hjemkommune og praktiserende læge, fx med genoptræningsplan og statusrapport.

Vejen til det nye rehabiliteringsforløb går gennem patientens egen læge eller en speciallæge i neurologi - enten på hospital eller i speciallægepraksis. Rehabiliteringstilbuddet er målrettet patienter i sygdommens mellemstadier - med lette og moderate symptomer.

Rehabiliteringstilbuddet til patienter med Parkinsons sygdom bliver en del af et regionalt center for klassisk neurologi på Hospitalsenhed Midt. Regionsrådet tildelte Hospitalsenhed Midt denne opgave, da det tidligere på året blev besluttet at samle den akutte behandling af patienter med blødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) på hospitalerne i Aarhus og Holstebro.
I den interne arbejdsfordeling mellem regionens tre neurologiske specialafdelinger skal afdelingen på Hospitalsenhed Midt altså udvikle den klassiske neurologi, som foruden Parkinsons sygdom omfatter bl.a. epilepsi, sklerose, bevægeforstyrrelser, demens, hovedpine og søvnproblemer.

Hospitalsenhed Midts neurologiske afdeling har afsnit på hospitalerne i Viborg og Skive. Det nye rehabiliteringsforløb for patienter med Parkinsons sygdom er udviklet og følges i et tæt samarbejde mellem disse afsnit.