Regional Specialtandpleje med base på Regionshospitalet Viborg er en enestående funktion – ikke bare i det danske sundhedsvæsen, men i hele Europa. 


Ole M. Hovgaard i klinikken.

12-04-2012

Derfor er ledende overtandlæge Ole Mohr Hovgaard torsdag den 12. april inviteret til at holde oplæg for cheftandlæger og andre ledende figurer fra sundhedsstyrelserne i de 27 EU-lande. Mødet foregår i København i forbindelse med Danmarks EU-formandskab.

Det er Sundhedsstyrelsen i Danmark, der har ønsket at fremhæve Region Midtjyllands tilbud om specialtandpleje til fx sindslindende og udviklingshæmmede. Ingen andre steder i Danmark er det lykkedes at skabe et tilbud, som alle kommuner i en region står sammen om.

- Det her er en virkelig velfungerende niche i Region Midtjylland med et højt behandlingsniveau. Det at vi bliver fremhævet er også en cadeau til kommunerne, som har valgt at bakke op og være med til at udvikle tilbuddet, for det er helt afgørende for, at det fungerer så godt, fortæller Ole Mohr Hovgaard om Regional Specialtandpleje, der også tager sig af patienter fra nogle kommuner uden for Region Midtjylland.

Alle 19 kommuner bakker op
I Region Midtjylland bakker alle 19 kommuner op om det regionale tilbud, og dermed sikrer de, at der kan tilbydes en ordentlig tandbehandling af den sårbare patientgruppe, som specialtandplejen tager sig af.

Regional Specialtandpleje er et tilbud til personer, der af forskellige årsager ikke kan benytte de almindelige tilbud hos praktiserende tandlæger eller hos den kommunale tandpleje.

Patienterne repræsenterer et bredt spekter af fysisk og psykisk handicappede børn og voksne for hvem tandpleje og -behandling er vigtig for deres generelle tilstand, men for hvem det kan være vanskeligt at håndtere at sidde i en tandlægestol. En stor del af behandlingerne forgår under narkose, da patienterne har svært ved at samarbejde om tandbehandling på normal vis.

Videreudvikling af tilbud fra Viborg Amt
I det gamle Viborg Amt var der gennem årene skabt et enestående tilbud til denne særlige gruppe patienter. Det koncept blev bredt ud og videreudbygget til hele Region Midtjylland i forbindelse med regionsdannelsen i 2007. I Region Midtjylland fungerer dette tilbud nu på en måde, så det kan være foregangseksempel for andre.

Foruden hovedklinikken i Viborg er der mindre klink-satellitter på hospitalerne i Randers og Holstebro samt sundhedscentret i Odder og herudover også på institutionerne Sølund ved Skanderborg og Sødisbakke ved Mariager. Det betyder, at mange patienter kan behandles tættere på deres bopæl, hvis det ikke er et mere omfattende indgreb.


Læs mere om Regional Specialtandpleje

Læs mere om den nylige renovering af Regional Specialtandpleje

Se program for EU-mødet vedr. tandpleje den 12. april