Det betaler sig at screene for udposning på legemspulsåren. Det har en sundhedsøkonom på Syddansk Universitet forsket sig frem til. Hendes resultater baserer sig på mange års klinisk forskning på Regionshospitalet Viborg.


En udposning på legemspulsåren i maven kan let detekteres med ultralyd. På billedet skanner professor Jes S. Lindholt en ældre mand.

10-07-2012

Mange liv kan reddes, hvis man tilbyder mænd i 65-års-alderen en ufarlig, forebyggende undersøgelse for udposning på legemspulsåren i maven. Det har læger kunnet dokumentere i mange år.
Men kan det betale sig at indføre systematiske forebyggende folkeundersøgelser for at redde nogle af disse liv? Ja, lyder svaret nu fra sundhedsøkonomer.

Lektor Rikke Søgaard fra Syddansk Universitet har netop afsluttet et banebrydende forskningsarbejde og dokumenterer i denne uge i en artikel i det ansete internationale tidsskrift British Medical Journal, at det i Danmark ud fra en sundhedsøkonomisk betragtning er både billigt og effektivt at screene ældre mænd for udposning på legemspulsåren. Hendes forskning viser, at screening for udposning på legemspulsåren giver flere reddede leveår pr. investeret krone end de fleste andre screeningsprogrammer, fx for kræft i livmoderen eller i brystet. Screening for udposning på legemspulsåren kan ifølge de nye beregninger vinde leveår til en tiendedel af prisen i det kommende screeningsprogram for tarmkræft.

Til grund for beregningerne ligger klinisk forskning, udført af professor Jes S. Lindholt fra Regionshospitalet Viborg. Som led i et internationalt forskningsarbejde står han i sit seneste studie bag ultralydsskanning af flere end 20.000 ældre mænd i Region Midtjylland. Sundhedsøkonomerne fra Syddansk Universitet har i Jes Lindholts kliniske forskning taget afsæt i resultater, som er særdeles omfattende og dybdegående - og helt opdateret i forhold til den medicinske udvikling.

- En bristet udposning på legemspulsåren i maven koster livet for tre ud af fire. Kun de færreste får symptomer, så forebyggende ultralydsundersøgelser er den eneste sikre vej til at redde nogle af disse liv, siger Jes S. Lindholt.

Antallet af dødsfald kan reduceres til det halve  
Han har forsket på området siden 1993 og har gode erfaringer med at opspore og behandle udposninger, inden de udvikler sig til noget livstruende. Hans forskning viser, at dødsrisikoen falder til mellem en og tre procent, hvis der sættes ind med forebyggende operation i tide.

Bristet udposning på legemspulsåren tegner sig for to-tre procent af alle dødsfald blandt mænd på 65 år og derover. Forskning viser, at antallet af dødsfald kan reduceres til mindst det halve, hvis der indføres systematisk screening på området - og at effekten er så stor, at det vil kunne aflæses på statistikken for den samlede dødelighed med et fald på to procent.

Det sundhedsøkonomiske forskningsarbejde fra Syddansk Universitet markerer et gennembrud, der kan bane vejen for indførelse af systematiske screeningsprogrammer i Danmark. Det er nemlig ikke tidligere lykkedes forskere at opstille en beregningsmodel, som opgør de økonomiske konsekvenser ved at screene for udposning på legemspulsåren. Den nye model sammenholder vundne leveår med udgifterne til screeningen.

- Ud fra et lægefagligt og etisk synspunkt er det glædeligt, at de nye beregninger nu sætter et effektivt punktum for tvivlen om, hvorvidt det kan betale sig at screene for udposning på legemspulsåren eller ej. I min verden har jeg jo så ofte oplevet, hvordan en ultralydsundersøgelse af få minutters varighed har afværget en katastrofe for et menneske og dets familie, siger Jes S. Lindholt.

Forskningsarbejdet er finansieret af Region Midtjylland og EU.

Fakta om udposning på legemspulsåren i maven
• Mænd er fra 65-års-alderen særligt udsatte for at få en udposning på legemspulsåren. Udposningen opstår og vokser ofte, uden at man mærker det.
• Tre ud af fire dør af blodtabet, hvis udposningen brister.
• Opdages en operationskrævende udposning i tide, er risikoen for at dø reduceret til mellem en og tre procent.
• Mellem to og tre procent af mænd på 65 år eller derover dør af en udposning på legemspulsåren.
• Forskning viser, at screening for udposning på legemspulsåren halverer dødeligheden og nedsætter den samlede dødelighed med to procent.
• Screening for udposning på legemspulsåren er indført i Sverige, England og Wales, starter i Skotland til efteråret og anbefales i USA.

Yderligere oplysninger:
Professor, overlæge, dr.med. og ph.d. Jes S. Lindholt, Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, tlf. 7844 5613 eller mobil 2244 0000.

Lektor Rikke Søgaard, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet, tlf. 6550 3889 eller mobil 2899 1387.

Link til pressemeddelelsen på SDU's hjemmeside.

Foto (DSC_5372_2_screenAAA) (klik for download)
En udposning på legemspulsåren i maven kan let detekteres med ultralyd. På billedet skanner professor Jes S. Lindholt en ældre mand.
Foto: Regionshospitalet Viborg.