Fra 1. april er der anæstesisygeplejerske og paramediciner i akutbilen døgnet rundt.

27-03-2013

Når akutbilen i Skive rykker ud til akut syge eller tilskadekomne, vil det fra 1. april altid være med en paramediciner og en anæstesisygeplejerske - uanset tidspunkt på døgnet. Tidligere har anæstesisygeplejersken kun været med på udrykninger på hverdage i dagtiden.

Opgraderingen er blevet mulig, fordi regionsrådet reserverede ekstra midler til formålet under budgetforliget for 2013. Den bedre bemanding skal øge sikkerhed og tryghed for befolkningen i det geografisk store område, som Skive Kommune dækker - fra Fur i nord, ned over Salling, syd om Skive og østpå til Virksund.

Anæstesisygeplejersken og paramedicineren i akutbilen vil ofte komme ud til akut syge eller tilskadekomne, inden ambulancen når frem. De starter behandlingen i hjemmet eller på skadestedet, så der er gjort det fornødne allerede inden, ambulancen får transporteret patienten frem til hospitalet. Anæstesisygeplejerskens og paramedicinerens arbejde spænder vidt - fra livreddende og smertestillende behandling til omsorg for patienten i en svær situation. De kan få opbakning fra en lægebemandet akutlægebil. I Region Midtjyllands midte er der akutlægebiler i Viborg, Silkeborg og Herning.

Nyt hold
Anæstesisygeplejerskerne, der er med i akutbilen i Skive, kommer fra Anæstesi- og Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg. 18 anæstesisygeplejersker er med på det hold, der ind imellem tager en vagt i akutbilen.

1. april 2013 bliver også speciel på en anden måde. Fra denne dato går Responce nemlig ind i ordningen med bil og paramedicinere i stedet for Falck. Alle paramedicinere og mange anæstesisygeplejersker er dermed nye på akutbil-holdet.

Mandag den 25. marts var de alle samlet til et ryste-sammen-træf for at lære hinanden at kende - og for at få information om alt det praktiske og se deres nyindrettede vagtfaciliteter ved Akutklinikken på Regionshospitalet Skive. Fotoet nedenfor er fra dette første møde.- Vi er glade for den politiske beslutning om at udvide ordningens dækning med anæstesisygeplejersker. Paramedicinere og anæstesisygeplejersker supplerer hinanden godt med deres forskellige uddannelser og kompetencer i behandlingen af akut syge og tilskadekomne. Vi ser frem til at få et godt samarbejde med Responces paramedicinere, siger oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen, Anæstesi- og Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg.