Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg holder åbent 10 lørdage om året. Det giver både kortere ventelister og tilfredse patienter og medarbejdere.

11-10-2013

En hurtig kikkertoperation i knæet lørdag formiddag og tilbage på arbejde mandag. Sådan kan virkeligheden se ud for cirka 1900 patienter, der undersøges og opereres, når Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg som en ekstra service holder lørdagsåbent.

Lørdagsambulatoriet er blevet indført for at tynde ud i ventelisterne, så hospitalet kan overholde udredningsretten og behandlingsgarantien, som er patienternes garanti for hurtig undersøgelse og behandling.
Og det er et initiativ, som passer både patienterne og medarbejderne rigtigt godt, fortæller ledende overlæge Søren Mikkelsen.

Får noget ekstra fra hånden
- Patienterne giver direkte udtryk for, at det er dejligt ikke at skulle tage fri fra arbejde. Og medarbejderne er glade for at tage lørdagsvagterne, for det giver dem en fornemmelse af at få noget ekstra fra hånden, fortæller Søren Mikkelsen.

Der er lørdagsåbent i Friklinikken. Det er en særlig organisatorisk størrelse, som næsten fungerer på vilkår som et privathospital for hele regionen. Det betyder, at der ikke skal tages højde for længere indlæggelser og akutte patienter, og derfor kan undersøgelser og operationer planlægges meget mere effektivt end i den almindelige dagligdag på hospitalet.
Lørdagsambulatoriet omfatter alle former for ortopædkirurgiske undersøgelser og behandlinger – ikke mindst i forbindelse med idrætsskader.

Behovet styrer
Mens patienter og medarbejdere er glade for ordningen, så er det ret dyrt at holde åbent om lørdagen.
- Derfor er ordningen behovsstyret. Vi skal lave det, der er behov for. Hvis vi ikke havde ventelister, holdt vi ikke åbent i Friklinikken om lørdagen, men der ser ud til også fremover at være et stort behov for de ydelser, vi kan levere i Center for Planlagt Kirurgi, siger Søren Mikkelsen.

Indtil videre har Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg holdt 12 lørdagsambulatorier med cirka 190 patienter hver gang. Fremover er der planlagt 10 lørdagsambulatorier om året – og der er åbent på fire operationsstuer, hvor i alt 20 patienter kan opereres, når der er lørdagsåbent.

I 2012 håndterede Center for Planlagt Kirurgi godt 15.000 operationer og 56.000 ambulante besøg. 

Læs pressemeddelelse (pdf).