11-11-2013

I samarbejde med henholdsvis Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelse arrangerer Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg to  konferencer:

  • Tirsdag den 12. november afholdes NSCS2013, ”1st International Conference on Patients with Non-Specific Cancer Symptoms

  • Onsdag den 13. november afholdes “2. konference om Diagnostiske Centre/Enheder i Danmark - hvilke udfordringer og løsninger giver de i forhold til udredningsretten?” 

Konference med fokus på "okkult kræft"
Det er den første af sin slags: Den internationale konference om patienter med uspecifikke cancersymptomer (”okkult kræft”). Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg er vært for og medarrangør af denne konference, og der er store forventninger til udfaldet af, at sundhedsprofessionelle fra flere lande mødes omkring den store udfordring, som okkult kræft er.

Formålet med konferencen er først og fremmest at skabe et forum for videndeling og forskning inden for området diagnostik og behandling af patienter med uspecifikke kræftsymptomer, og de første resultater vil blive præsenteret med bl.a. en beskrivelse af denne patientgruppe samt værdien af forskellige diagnostiske tests og strategier for diagnosticering af denne patientgruppe.

- Jeg har en forventning om, at der kan skabes et fundament for både et klinisk og et forskningssamarbejde ikke blot på tværs af regioner, men også på tværs af landegrænser, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, hvor der er også forskes i netop okkult kræft.

Konference om diagnostiske centre/enheder i Danmark
"Kræftpakker" og diagnostiske centre, som man kender det fra Danmark, har vundet indpas flere steder. Norge og Sverige har skelet til den danske model for kræftpakker, hvor man i Norge – efter et besøg fra Diagnostisk Center i Silkeborg i det Norske Storting, nu har implementeret to diagnostiske centre efter ”Silkeborg-modellen”. En sydsvensk hospitalsenhed har også ”adopteret” idéen.

Med udbredelsen af diagnostiske centre i Danmark, er der brug for kommunikation og samarbejde på tværs af centrene/regionerne.

- De diagnostiske centre skal dele de gode idéer. Alle hospitaler i Region Midtjylland skal rapportere til den samme database. Det kunne gøre forskningen meget nemmere og bedre, hvis alle hospitaler – eller i hvert fald diagnostiske centre i landet - rapporterede til den samme database. For det vil i sidste ende gavne patientbehandlingen, fortæller ledende overlæge på Diagnostisk Center Ulrich Fredberg om et af udviklingspotentialerne.

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg afholder den 2. nationale konference med det overordnede fokus at understøtte samarbejdet mellem de nyoprettede diagnostiske centre/enheder i Danmark. Målet er at afklare behov og muligheder for yderligere forskning på de diagnostiske områder samt at udveksle erfaringer omkring organisering af de diagnostiske centre/enheder og deres samarbejde med primærsektor.

Den 1. november 2011 arrangerede Diagnostisk Center den 1. nationale konference om diagnostiske centre i Danmark, som sundhedsminister Astrid Krag åbnede. Regionsrådsformand Bent Hansen åbner konferencen den 13. november.

Konferencernes primære arrangører er:
Fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg: MD, ph.d. Ulrich Fredberg
Fra Kræftens Bekæmpelse: Bestyrelsesformand, professor, dr.med. Frede Olesen
Fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet: Professor, ph.d. Peter Vedsted