Bente Dam bliver oversygeplejerske for Akutafdelingen ved Hospitalsenhed Midt. Hun har haft en række ledende stillinger i hospitalsverdenen og bliver en nøgleperson i udviklingen af Akutcenter Viborg, der står klar i 2016.

14-06-2013

Hent pressemeddelelse (pdf)

Oversygeplejerske Bente Dam (53), Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg, bliver fra 1. september 2013 oversygeplejerske på Akutafdelingen ved Hospitalsenhed Midt. Akutafdelingen overgår til at være en selvstændig afdeling pr. 1. januar 2014.

Den omfatter Skade-Modtageafsnittet, Hospitalsvisitationen, Centralsekretariatet, Akutafsnit A24 i Viborg og akutklinikkerne i Skive og Silkeborg.

Ledelsen af Akutafdelingen på plads
Larry Højgaard Kristiansen blev 1. april 2013 ansat som ledende overlæge i Akutafdelingen, og med ansættelsen af Bente Dam er afdelingsledelsen på plads, inden Akutafdelingen bliver en selvstændig afdeling ved årsskiftet.

Bente Dam og Larry Højgaard Kristiansen får helt centrale roller i udviklingen af Akutafdelingen, der forener fag og specialer i behandlerteams, som tager mod akutte patienter i Hospitalsenhed Midt. De bliver også nøglepersoner i planlægningen af byggeriet af Akutcenter Viborg, der skal stå klar i 2016.

Nyt byggeri går i gang i 2014
Bente Dam er med i Byggeudvalget ved Hospitalsenhed Midt og er derigennem allerede involveret i planlægningen af det nye Akutcenter Viborg.

Centret, der har et byggebudget på 530 mio. kr., gør Regionshospitalet Viborg til det første af Region Midtjyllands fem akuthospitaler med fuldt udbygget akutmodtagelse. Byggeriet går i gang i løbet af 2014.

Bred erfaring fra ledende stillinger
Bente Dam har haft en række ledende stillinger – som vicecenterchef ved Aalborg Sygehus, kvalitetschef ved Regionshospitalet Viborg og sygeplejefaglig chef ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Siden januar 2011 har hun været oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling i Viborg. Her hun tidligere også været oversygeplejerske på neurologisk og reumatologisk afdeling.

Bente Dam er uddannet sygeplejerske i 1982 og har videreuddannet sig i ledelse og organisation på Danmarks Sygeplejeskole og Syddansk Universitet. Hun bor i Brabrand ved Aarhus med sin samlever, Sven Hagen Madsen.