Erik Vittinghus skal lede Hospitalsenhed Midts største laboratorieafdeling i samarbejde med ledende bioanalytiker Torben Hansen.

10-04-2013


Erik Vittinghus.
Foto: Regionshospitalet Randers.

Hospitalsenhed Midt har ansat Erik Vittinghus som ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling. Erik Vittinghus, der i dag er forskningsoverlæge på Regionshospitalet Randers, starter 1. august 2013. Som ledende overlæge får Erik Vittinghus det overordnede ledelsesansvar for Klinisk Biokemisk Afdeling i samarbejde med ledende bioanalytiker Torben Hansen. Hans primære arbejdssted bliver Regionshospitalet Viborg - med afdelinger i Silkeborg, Hammel og Skive.

Om Erik Vittinghus
Erik Vittinghus tog lægevidenskabelig embedseksamen ved Aarhus Universitet i 1977. Han blev speciallæge i klinisk kemi (nu klinisk biokemi) i 1989 og har haft ledende overlægestillinger i Aalborg, Hjørring, Slagelse og senest i en 12-årig periode på Regionshospitalet Randers. Her valgte han i 2010 at hellige sig sit forskningsområde - protein i urin - i en treårig stilling som forskningsoverlæge.

Erik Vittinghus kommer til sit nye job med stor lægefaglig viden og ledelsesmæssig erfaring - til gavn for den fortsatte drift og udvikling af Klinisk Biokemisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt.
Og netop en velfungerende klinisk biokemisk funktion, der kan levere hurtige prøvesvar af høj kvalitet og tage prøver i hjemmene hos borgerne, bliver et afgørende succeskriterium i fremtidens patientbehandling både for praksis og hospitalssektoren.
- De organisatoriske forandringer, som sundhedsvæsenet står overfor, involverer i høj grad et speciale som klinisk biokemi, når forandringerne skal gennemføres hurtigt, effektivt og med bedst muligt resultat for patientbehandlingen. Nøglen hertil er for vores vedkommende et godt samspil med de kliniske specialafdelinger og de praktiserende læger, som vi skal betjene, siger Erik Vittinghus.

Erik Vittinghus er 64 år og bor i Stavtrup ved Aarhus med sin ægtefælle, sygeplejerske Birgitte Schmidt Vittinghus.

Om Klinisk Biokemisk Afdeling
Prøver af blod eller urin har stor betydning, når lægen skal stille patientens diagnose - og når lægen skal følge op på, hvordan patienten responderer på en behandling. Det er Klinisk Biokemisk Afdeling, der står for at tage blodprøver; for at analysere prøvemateriale - og for ved behov at rådgive lægen om tolkningen af prøvesvaret.

Immunologisk Afsnit, som er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling, står for tapning af bloddonorer i blodbankerne i Viborg og Silkeborg - og i den mobile blodbank (mobilBlod). Immunologisk Afsnit har også ansvaret for at virusteste donorblodet og udføre type- og forligsanalyser - og for at koordinere specielle transfusionsbehandlinger med Transfusionscentret i Skejby.

Opgaverne udføres for Hospitalsenhed Midts sengeafsnit og ambulatorier samt de praktiserende læger i hospitalsenhedens område. Klinisk Biokemisk Afdeling har laboratorier i Viborg og Silkeborg, men har også aktiviteter på de to hospitaler i Hammel og Skive.

Klinisk Biokemisk Afdeling beskæftiger i alt 160 medarbejdere.
Hvert år udfører afdelingen cirka 6,5 millioner analyser og sender cirka 350.000 prøver til analyse på andre laboratorier. Desuden tapper afdelingen hvert år cirka 14.000 blodportioner fra blodbankernes bloddonorer.