Overlæge, dr. med. Peter Humaidan er blevet ansat som professor på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive. I den anledning holdes der tiltrædelsesforelæsning.

06-09-2013

Hent pressemeddelelse (pdf)
Hent invitationsbrev til tiltrædelsesforelæsning (pdf)

Den 1. juni vendte Peter Humaidan tilbage til Fertilitetsklinikken i Skive - ikke som klinikchef, men som professor. Det kliniske professorat er oprettet i et samarbejde mellem Health, Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt.

I anledning af hans tiltrædelse som fertilitetsprofessor (human reproduktiv endokrinologi) ved Institut for Klinisk Medicin holdes der tiltrædelsesforelæsning:

onsdag den 18. september 2013 kl. 16.00
i festsalen på Regionshospitalet Skive.

Temaet for forelæsningen er "individualiseret behandling af den infertile patient - vejen til succes ved assisteret befrugtning". Peter Humaidan tager bl.a. udgangspunkt i det forsknings- og udviklingsarbejde, der blev sat i gang for snart 13 år siden i Skive. Det arbejde danner grundlag for de gode resultater, Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive opnår i dag, og som har gjort klinikken til et både nationalt og internationalt fyrtårn inden for feltet.

Peter Samir Heskjær Al Humaidan er 57 år. Han kom til Fertilitetsklinikken i Skive som overlæge i 1997 og avancerede til klinikchef i 2006. Han rejste til Fyn i 2011 for at tiltræde et professorat i human reproduktion på Odense Universitetshospital / Syddansk Universitet. Peter Humaidan er den første professor på Regionshospitalet Skive.

Læs mere om Peter Humaidans ansættelse som professor. (link)


Yderligere oplysninger:
Professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive: 7844 5773 / 2381 5991
Klinikchef Helle Olesen Elbæk, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive: 7844 5709 / 2272 4638

Foto: Peter Humaidan (Foto: Regionshospitalet Viborg)