For to år siden fik Regionshospitalet Silkeborg til opgave at drive friklinik i offentligt regi for at nedbringe ventelisterne på udvalgte områder. Siden da har Friklinikken i hospitalets Center for Planlagt Kirurgi præsteret et støt stigende antal undersøgelser, behandlinger og operationer.

07-11-2013

Kort ventetid, men høj aktivitet og kvalitet er nøgleordene i Friklinikken. Her laver man hvert år flere end 15.000 undersøgelser og behandlinger af patienter i forbindelse med åreknuder, søvnapnø, tunge øjenlåg, grå stær og mandlige sterilisationer. Foruden disse områder laves der også et stort antal ortopædkirurgiske undersøgelser og indgreb i friklinik-regi.

Når det lykkes at få så mange patienter igennem systemet, hænger det sammen med, at læger og sygeplejersker i Friklinikken kan koncentrere sig om at levere planlagte undersøgelser, behandlinger, operationer og kontroller "på samlebånd". I modsætning hertil skal andre hospitaler ofte behandle alle typer lidelser - også de sjældne og mere komplicerede, og de vil også være nødt til at tage højde for akutte patienter.

- Vi kan netop fokusere på de at nedbringe ventelisterne og dermed ventetiden på nogle gængse skader og lidelser, og det bliver vi hele tiden bedre og bedre til. Siden vi fik denne specialopgave i det midtjyske sundhedsvæsen for to år siden, har vi konstant øget vores aktivitet, siger ledende overlæge Søren Mikkelsen fra Center for Planlagt Kirurgi, som ud over Friklinikken også har en stor ortopædkirurgisk aktivitet med kort ventetid.

Alternativ til privatklinikker og med fleksibilitet
Arbejdsgangene minder på mange måder mere om et privathospital end om det traditionelle sundhedsvæsen. Friklinikken skal give et offentligt behandlingstilbud til ventende patienter, hvoraf mange alternativt kunne have søgt et behandlingstilbud i det private.

Da regionsrådet i Region Midtjylland tilbage i 2011 besluttede at lave friklinik-koncept på hospitalet i Silkeborg, var pointen netop, at Friklinikken i Center for Planlagt Kirurgi skulle hjælpe andre hospitaler med at få udvalgte ventelister bragt ned.

- Det handler ikke om, at vi skal forsøge at udkonkurrere de private klinikker. Men vores erfaringer viser, at Friklinikken kan være det offentlige alternativ til de private klinikker. Og vi overvejer hele tiden, om der er behov og mulighed for at lave nye behandlinger og operationer i regi af Friklinikken i den udstrækning, vi har rammer og kapacitet til, forklarer ledende overlæge Søren Mikkelsen.

Aktuelt overvejes det, om det vil være fagligt velbegrundet at kigge på nye områder som fx operationer for brok eller fjernelse af modermærker. Udgangspunktet er, at Friklinikken skal være fleksibel.

I det daglige overvåger Friklinikken konstant ventelisterne inden for åreknuder, søvnapnø, tunge øjenlåg, grå stær, mandlige sterilisationer og ortopædkirurgiske indgreb. På den måde kan klinikken skrue op og ned for de aktiviteter efter behov.

Udvikling og høj aktivitet på samme tid
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen er meget tilfreds med, at Friklinikken fortsat er i udvikling med øget aktivitet og med nye områder i støbeskeen. Men det handler ikke kun om øget aktivitet, men også om at udvikle mere effektive forløb inden for de områder, som klinikken har stor erfaring med.

- Hele Regionshospitalet Silkeborg har et særligt opdrag i forhold til at udvikle og nytænke omkring patienternes forløb. I Friklinikken er der basis for at udvikle og forske, når der er rigtig mange patienter inden for disse udvalgte områder. Netop udviklingen er jo også med til at sikre, at vi hele tiden kan øge aktiviteten, og så kommer vi forhåbentlig til at kunne dele ud af vores erfaringer til andre, understreger Lars Dahl Pedersen.

Et af udviklingsområderne er bl.a. inden for ortopædkirurgien, hvor Friklinikken fra årsskiftet vil lave hofteoperationer som dagkirurgi. På den måde vil udvalgte hoftepatienter møde ind, bliver opereret og komme hjem på en og samme dag.

FAKTA:
Friklinikken, Regionshospitalet Silkeborg:

Etableret 1. oktober 2011.

Samlet antal patienter i Friklinikken til forundersøgelser, kontrol, behandlinger og operationer det seneste år – sammenlignet med det årligt forventede antal, da Regionshospitalet Silkeborg fik Friklinikken:

 

Lidelse 

Forventet antal årligt
(målsat i 2011)

 

Forventet antal i 2013

Søvnapnø

1.600 undersøgelser/behandlinger

 4150 undersøgelser/ behandlinger

Varicer – åreknuder

3.600 undersøgelser
1.000 operationer

3700 forundersøgelser

1050 operationer

Grå stær

 

3.500 undersøgelser 

2.000 operationer

3250 undersøgelser

2450 operationer  

Øjenlågsløft

50 undersøgelser

200 operationer

Sterilisation af mænd

Aktivitet påbegyndt september 2012

800 operationer


Hent pressemeddelelsen (pdf)