Aarhus Universitet og Region Midtjylland har udnævnt Regionshospitalet Hammel Neurocenter til universitetsklinik. Det betyder en styrket, forskningsbaseret behandling for patienterne.

28-02-2013

Det intensiverende samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland har netop resulteret i, at Regionshospitalet Hammel Neurocenter bliver universitetsklinik inden for neurorehabilitering.

Dermed kommer patienterne et skridt nærmere den forskningsbaserede behandling i neurorehabilitering på højt, internationalt niveau.

”Udnævnelsen til universitetsklinik er et kvalitetsstempel, der helt sikkert vil kunne tiltrække og fastholde forskere – til glæde for patienterne,” siger sundhedsvidenskabelig dekan ved Aarhus Universitet, Allan Flyvbjerg.

Genoptræning af hjerneskadede
Han tilføjer, at Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et væsentligt element i den rehabiliteringsindsats, som foregår på flere fronter i Hospitalsenhed Midt. Centret er et af to steder i Danmark, der varetager højtspecialiseret genoptræning af patienter med erhvervet hjerneskade. Det var blandt andet her, overlevende fra Præstø-ulykken blev sendt til genoptræning.

Også regionsrådsformand Bent Hansen glæder sig over udnævnelsen. Netop garantien for, at alle borgere har adgang til forskningsbaseret behandling på højt niveau, er ifølge Bent Hansen målet med universitetsklinikken.

”Det er uhyre komplicerede patientforløb, og det gælder hele tiden om at være på forkant med den nyeste forskning. Neurocentret har en høj faglig profil og store ambitioner, og positionen som universitetsklinik er med til at understøtte det,” fortsætter regionsrådsformanden.

Forskningen bliver løftet
Det er cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, enig i.

“Udnævnelsen til universitetsklinik er en cadeau til det forskningsarbejde, Regionshospitalet Hammel Neurocenter har præsteret til dato. I et fremtidigt perspektiv giver neurocentrets status som universitetsklinik nye muligheder for forskningssamarbejde - til styrke for den kliniske udvikling af specialet og til glæde for de mange mennesker, som hvert år rammes af hjerneskade, ” siger han.

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, ser frem til at knytte formelle bånd i forhold til Aarhus Universitet.

“Udnævnelsen til universitetsklinik vil medvirke til at manifestere det store forskningsarbejde, vi udfører her ved det vestdanske center for neurorehabilitering,” vurderer han.