Fra hjerteflimmer-klinikken på Regionshospitalet Viborg. Sygeplejerske Gitte Dahlmann Oddershede (til højre) måler Per Tang Lystbæks blodtryk. I midten overlæge Dorthe Svenstrup Møller.

13-11-2013

Patienter med hjerteflimmer skal behandles med blodfortyndende medicin. Store videnskabelige studier viser, at det kun sker for hver anden patient, men i hjerteflimmer-klinikken på Regionshospitalet Viborg sker det for hver eneste.

Hjerteflimmer er en folkesygdom, som mindst 65.000 danskere lever med. Hjerteflimmer kan bedst beskrives som elektrisk kaos i hjertets to forkamre (”atrierne”), og det får hjertet til at slå uregelmæssigt. Det helt store problem er, at patienter med hjerteflimmer har fem gange så stor risiko for at få en blodprop i hjernen som andre.

- Vi ved, at væsentligt flere end 65.000 har hjerteflimmer, da en del har sygdommen uden at mærke det og derfor ikke ved det. Befolkningen bliver ældre og ældre, og lægevidenskaben venter, at der i Danmark vil være 110.000 personer med hjerteflimmer i 2020, siger overlæge Dorthe Svenstrup Møller fra Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg.

Specialklinik for hjerteflimmer
Blandt de patienter, der får blodprop i hjernen, er det hjerteflimmer-patienterne, der får de alvorligste skader og handicaps. En vigtig del af behandlingen går derfor ud på at forebygge blodprop i hjernen med blodfortyndende medicin. Den medicinske forskning viser, at der spares én blodprop i hjernen for hver 18 patienter, der sættes i gang med blodfortyndende medicin.

- Vi har samlet undersøgelse og behandling af patienter med hjerteflimmer i en specialklinik med speciallæger og specialuddannede sygeplejersker på området. Det har betydet et stort kvalitetsløft i behandlingen, for med den strukturerede, tværfaglige indsats kan vi nu sikre, at alle patienter får den vigtige behandling med blodfortyndende medicin, fortæller Dorthe Svenstrup Møller og sygeplejerske Gitte Dahlmann Oddershede.

Det tværfaglige hjerteflimmer-team på Regionshospitalet Viborg består af to speciallæger i hjertemedicin, fire sygeplejersker med specialuddannelse i behandling med blodfortyndende medicin og en sygeplejerske, der er uddannet i at udføre ekko-undersøgelse af hjertet - en opgave, der tidligere kun blev udført af hjertelæger. Hjerteflimmer-teamet er i aktion tre-fem gange om måneden og når at se 12 patienter pr. dag. Teamet har i sin halvandet år lange levetid reduceret patienternes ventetid på behandling fra 52 til cirka fire-seks uger - et resultat af mere effektive arbejdsgange.

Overbevisende kliniske resultater
Det viborgensiske hjerteflimmer-team har netop aflagt rapport for hjerteflimmer-kolleger på 26 hospitaler i Danmark, Færøerne og Grønland. Det skete på et landsmøde i Kolding.
Statistikken fortæller, at samtlige 302 patienter, der kommer i klinikken, får den anbefalede blodfortyndende behandling. Forskning i udlandet og herhjemme viser ellers, at det kun sker for halvdelen af patienterne.
- Den strukturerede behandling i en specialklinik er vejen frem, når vi skal sikre denne udsatte patientgruppe højere kvalitet i behandlingen. Vi følger klinikkens patienter, og ingen er blevet ramt af blodprop eller blødning i hjernen, så resultaterne taler næsten for sig selv, siger Dorthe Svenstrup Møller og Gitte Dahlmann Oddershede.

Patientuddannelse giver tryghed
Patienterne kommer i klinikken efter behov. De specialuddannede sygeplejersker inddrager og uddanner patienterne, så de ved, hvordan de skal forholde sig til deres sygdom og symptomer. En del af patienterne er uddannet til selv at kontrollere deres blodfortyndende behandling ved at tage en blodprøve en gang om ugen for at måle, hvor længe deres blod er om at størkne. Resultatet fortæller, om patienten får den rigtige dosis medicin - eller om der er behov for mere eller mindre.

Per Tang Lystbæk fra Fårvang er en af hjerteflimmer-klinikkens patienter.
- Klinikken har gjort livet med hjerteflimmer lettere. Det giver mig ro og tryghed, at behandlingen udføres af få, men kendte ansigter. Er jeg i tvivl om noget, kan jeg ringe eller maile. Jeg føler, jeg er i gode hænder, og jeg behøver ikke at bekymre mig så meget om min sygdom længere, siger han.

Læs pressemeddelelse (pdf).