Virkningen var for svag – og bivirkningerne for store.

20-06-2013

En kæmpestor pille har de seneste fire-fem år været en del af hverdagen for 106 patienter med tilknytning til Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg. Pillen har de slugt, fordi de har sagt ja til at deltage sammen med godt 25.000 andre patienter i et verdensomspændende forsøg, der skulle afdække, om nikotinsyre kan være gavnlig som supplement til den behandling, de i forvejen fik mod forhøjet kolesterol i blodet. Efter lodtrækning fik halvdelen af patienterne piller med nikotinsyre – resten fik snydemedicin.

Onsdag den 19. juni udløste overlæge Ib Chr. Klausen og projektsygeplejerske Berit S. Hedegaard spændingen for Viborg-patienterne. Ved et velbesøgt aftenmøde på Regionshospitalet Viborg præsenterede de resultaterne af forskningsprojektet. Og afslørede for hver enkelt af de fremmødte patienter, om der havde været nikotinsyre eller kalk i de piller, de havde kæmpet for at sluge.
 

Forsøgspatienterne mødte talstærkt op for at høre om resultaterne af det forskningsprojekt, de havde deltaget i.

Ikke nok til at forebygge alvorlig hjerte-karsygdom

Nikotinsyre, som er et B3-vitamin, har været brugt i behandlingen af forhøjet kolesterol i blodet siden midten af 1950’erne. Nikotinsyren påvirker kolesterolet i blodet i positiv retning ved at øge det ”gode” kolesterol (HDL) og ved at reducere det ”dårlige” kolesterol (LDL).

Men det store forskningsprojekt viste, at det bare ikke var nok til at forebygge alvorlige tilfælde af hjerte-karsygdom som fx blodprop i hjertet, i hjernen eller blødning i hjernen. Uanset om forsøgspersonerne fik nikotinsyre eller snydemedicin, var hyppigheden af alvorlig hjertekarsygdom stort set den samme.

Desuden oplevede flere af patienterne i den gruppe, der fik nikotinsyre, et forbigående ubehag i huden – kløe, rødmen, varme, stikken og prikken - efter at have taget pillen. I den samme gruppe havde patienterne en overhyppighed af bivirkninger som fx diabetes-komplikationer, nyopstået diabetes, infektioner og mave-tarmproblemer.

Skuffende resultat – men vigtig viden
- Der er altid bivirkninger ved et lægemiddel. Kravet må være, at der skal være noget at hente ”til den gode side”. Det var der desværre ikke i dette tilfælde. Men det er ikke ensbetydende med, at jeres indsats har været forgæves, tværtimod. I har været med til at skabe ny og meget vigtig viden. Og det skal I have stor tak for, sagde Ib Chr. Klausen, inden han svarede på spørgsmål fra patienterne.

Patienterne er kommet i Hjertemedicinsk Ambulatorium primært hos projektsygeplejersken mindst 10 gange i det cirka fire år lange forløb. Så aftenmødet blev også en god anledning til at sige pænt farvel og tak for denne gang - og "no bad feelings, fordi I fyldte mig med kalk"!

Fakta om undersøgelsen

  • Forskningsprojektet, HPS2-THRIVE, udgår fra Oxford Universitet i England. 25.673 deltagere, heraf 1.863 fra Danmark og 106 fra Viborg.
  • Deltagerne var som udgangspunkt i velfungerende kolesterol-behandling efter blodprop i hjerte eller hjerne, åreforkalkning i benene eller hjertekrampe og samtidig sukkersyge.
  • Medicinalfirmaet, der stod bag produktionen af nikotinsyre-præparatet TREDAPTIVE, trak præparatet tilbage i januar 2013, da resultaterne af forskningsprojektet HPS2-THRIVE begyndte at blive kendt. Forskningsresultaterne blev præsenteret i marts 2013 på den årlige amerikanske kardiologi-kongres, men er endnu ikke publiceret i artikelform.


Overlæge, dr.med. Ib Christian Klausen og projektsygeplejerske Berit S. Hedegaard, Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg.