Kvindeafdelingen nægter ikke at oplyse børns køn ved skanning.

28-04-2013

Det fremgår af Jyllands-Posten søndag den 28. april 2013, at flere hospitaler nægter at oplyse barnets køn til forældre, der kommer til skanning i uge 12. Ifølge artiklen skyldes det frygten for, at forældrene vil vælge abort, hvis barnet har det ”forkerte” køn.

Hent pressemeddelelse (pdf)

Kvindeafdelingen på Hospitalsenhed Midt, der skanner gravide på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg, nægter ikke gravide oplysninger om barnets køn.

- Vi kan ikke hemmeligholde et barns køn på baggrund af de ansattes holdninger til familiers eventuelle valg. Ved skanninger har man ikke ret til at få kønnet oplyst, og vi bruger ikke ekstra tid og ressourcer på at fastslå kønnet. Men hvis det kan ses, og forældrene ønsker at få det at vide, tilbageholder vi ikke oplysningerne, forklarer ledende overlæge Richard Farlie fra Kvindeafdelingen på Hospitalsenhed Midt.

Han understreger samtidig, at det er ret usikkert at kønsbestemme fostre i uge 12. Derfor får forældrene altid at vide, at svaret nødvendigvis er forbundet med usikkerhed. Kønnet kan meget ofte bestemmes i uge 20, men det afhænger bl.a. af fosterets stilling, navlesnorens forløb og den gravides vægt.

Skanningsundersøgelsen i den første del af graviditeten er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2004. Undersøgelsen har til formål at:

· bestemme graviditetslængden og dermed fastsætte fødselsterminen

· bestemme, om der er flerfoldssvangerskab

· undersøge for alvorlige misdannelser

· undersøge fosterets risiko for at have kromosomsygdom fx Downs syndrom.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning, at ”formålet med fosterdiagnostik er - inden for rammerne af dansk lovgivning - at bistå en gravid kvinde, som ønsker en sådan bistand, med at træffe sine egne valg. Neutral og fyldestgørende rådgivning er forudsætning herfor. Såvel retten til at vide, som retten til ikke at vide, skal respekteres.” Sundhedsloven beskriver ligeledes, at patienter (og det omfatter også gravide) har ret til alle oplysninger om deres helbredstilstand.

- På den baggrund kan vi efter vores mening ikke tilbageholde oplysninger – heller ikke om et barns mulige køn. Vi skønner ikke, at det er lovligt at tilbageholde oplysningerne, hvis forældrene ønsker at få den viden. Det er forældrenes barn og graviditet, siger Richard Farlie.

Læs mere om fosterdiagnostik og skanninger i Sundhedsstyrelsens vejledning: http://www.sst.dk/publ/Publ2004/Informeret_valg.pdf