10 legatportioner a 5.000 kroner uddeles til maj. Ansøgningsfrist 15. februar 2014.

03-12-2013

Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat har til formål "at hjælpe værdigt trængende danske astma- og/eller allergipatienter til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard. For mindreårige børns vedkommende skal der være mulighed for hjælp til én af forældrenes ophold på rekreation sammen med barnet.

Der uddeles årligt legatportioner på i alt cirka 50.000 kroner fordelt med 5.000 kroner pr. portion. Næste uddelingstidspunkt er til maj 2014.

Motiveret ansøgning vedlagt udtalelse fra egen læge/speciallæge. Frankeret svarkuvert bedes vedlagt.

Ansøgningsfrist senest 15. februar 2014.

Ansøgning sendes til:
Juridisk Funktion, att. Grossererlegatet
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 6
8800 Viborg

Flere kontaktoplysninger:
Tlf.: 7844 1131
Mail: juridisk.funktion@midt.RM.dk