Knap 5000 patienter har via Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) forsynet Hospitalsenhed Midt med værdifulde tilbagemeldinger om den behandling, pleje og service, de har fået på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive.

30-04-2013

94 procent af de indlagte patienter har et virkelig godt eller godt samlet indtryk af indlæggelsen på hospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive. Det tilsvarende tal for de ambulante patienters behandlingsforløb er 97 procent.
Med disse overordnede resultater går Hospitalsenhed Midt ud af den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2012.

- LUP er patienternes ”talerør”, så undersøgelsens resultater lytter vi meget til. Resultaterne fortæller os, om vores arbejde matcher patienternes forventninger. LUP er derfor et af de vigtigste redskaber, vi har til at udvikle kvaliteten i vores arbejde, siger hospitalsledelsen for Hospitalsenhed Midt.

Tallene for 2011 var 95 procent for de indlagte og 96 procent for de ambulante patienter. Forskydningen med øget tilfredshed for de ambulante patienters vedkommende er sket i en tid, hvor hospitalerne har arbejdet intenst med at omlægge stationær behandling under indlæggelse til hurtige og sammenhængende ambulante forløb.

I Region Midtjylland har 93 procent af de indlagte og 97 procent af de ambulante patienter et godt eller virkelig godt samlet indtryk af indlæggelsen eller behandlingsforløbet.

Roser og plads til forbedring
Patientundersøgelsen viser, at 94 procent af de indlagte og 95 procent af de ambulante patienter fik hjælp til det, de kom til hospitalet for. Samtidig giver patienterne Hospitalsenhed Midt mange roser i LUP.
Patienterne siger fx, at

  • de ansatte var gode til deres fag (indlagte patienter 96 procent og ambulante patienter 98 procent)
  • deres kontaktpersoner har taget ansvaret på sig (98 procent for både indlagte og ambulante patienter)
  • den udleverede skriftlige information har været tilfredsstillende (96 procent for indlagte patienter og 97 procent for ambulante).

Men patienterne har også i deres besvarelser givet fingerpeg om, hvor hospitalerne kan blive bedre. Fx ved at tydeliggøre, hvem der er patientens kontaktperson, og hvilken rolle kontaktpersonen har. Og i arbejdet med at forberede patienterne på udskrivelsen.
- Vi kan også blive bedre til at udlevere skriftlig patientinformation og til at håndtere de fejl, der uundgåeligt opstår. Og så kan vi blive bedre til at forklare om livsstilens betydning for helbredet - og til at give patienterne hjælp til at ændre adfærd, siger hospitalsledelsen.

- Der er selvfølgelig variationer fra afsnit til afsnit på hospitalsenheden. I det videre kvalitetsarbejde vil vi nu forsøge at ”tage ved lære” af de afsnit, der har klaret sig bedst i undersøgelsen, lover hospitalsledelsen.

Fakta:
2.653 patienter, der var indlagt i perioden 9. august til 31. oktober 2012, fik efter lodtrækning et spørgeskema med 30 spørgsmål og 7 kommentarfelter. Der indkom 1.582 svar (60 procent).
Undersøgelsesperioden for de ambulante patienter var lidt kortere - 20. august til 30. september. 5.632 patienter fik et spørgeskema med 32 spørgsmål og 6 kommentarfelter. 3.281 svarede (58 procent).

Patienternes svar kan ses helt ned på afsnitsniveau, og mange patienter har benyttet lejligheden til at tilføje personlige kommentarer.

Som tidligere år indgår Regionshospitalet Hammel Neurocenter ikke i LUP, da centret har sin egen patientundersøgelse.
LUP-rapporterne for Hospitalsenhed Midt kan hentes her:

Indlagte patienter.
Ambulante patienter.

Læs alt om Region Midtjyllands resultater her.