Med ansættelsen af Larry Højgaard Kristiansen som ledende overlæge for Akutafdelingen tager Hospitalsenhed Midt hul på en ny epoke i udviklingen af den akutte patientbehandling.

28-01-2013

Hospitalsenhed Midt byder 1. april 2013 velkommen til Larry Højgaard Kristiansen. Han bliver den første ledende overlæge for Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg og får dermed en meget vigtig og central rolle i det udviklingsarbejde, der skal foregå, inden hospitalet tager det nye Akutcenter Viborg i brug i 2016. Til den tid skal alle hospitalsenhedens akutte patienter modtages i Akutcenter Viborg til hurtig og kompetent udredning i et behandlerteam, som arbejder sammen på tværs af fag og specialer. Det handler med andre ord ikke alene om at tage nye bygninger i brug - nye arbejdsgange og samarbejdsformer skal også falde på plads.

Tankegangen er dog slet ikke ny på Regionshospitalet Viborg, som i 2009 åbnede Akutafsnit A24 for akutte medicinske og kirurgiske patienter. Akutafsnit A24 indgår i dag i et organisatorisk fællesskab ”Akutafdelingen”, som herudover består af Skade-Modtageafsnittet, Hospitalsvisitationen, Centralsekretariatet og forskellige hurtige ambulante udredningstilbud og med tilknytning af akutklinikkerne i Silkeborg og Skive. Akutafdelingen har løbende udviklet sig og har fungeret som ”øvebane” med det kommende Akutcenter Viborg i sigte.
Akutafdelingen har indtil nu ikke været en selvstændig afdeling, men har ledelsesmæssigt været forankret i andre relevante afdelinger i hospitalsenheden.
Ansættelsen af Larry Højgaard Kristiansen som ledende overlæge markerer nu det første skridt på vejen til en selvstændig akutafdeling. I en overgangsfase frem til 2014 vil Larry Højgaard Kristiansen varetage afdelingsledelsen sammen med oversygeplejerske Bente Dam, Medicinsk Afdeling, og oversygeplejerske Lene H. Rindom, Ortopædkirurgisk Afdeling. Herefter får Akutafdelingen sin egen oversygeplejerske.

Om Larry Højgaard Kristiansen
Larry Højgaard Kristiansen (46) er godt kendt med forholdene på Regionshospitalet Viborg, hvor han blev ansat som afdelingslæge i Øre-, Næse-, Halsafdelingen i 2008 og avancerede til ledende overlæge i 2009. Da Øre-, Næse-, Halsafdelingen blev nedlagt på Regionshospitalet Viborg i 2011 og flyttet til Regionshospitalet Holstebro, fortsatte Larry Højgaard Kristiansen som overlæge i den fusionerede afdeling. Han beholdt dog tilknytningen til Viborg i den satellit-funktion, som afdelingen i Holstebro oprettede i Viborg.

Larry Højgaard Kristiansen tog lægevidenskabelig embedseksamen på Aarhus Universitet i 1998 og blev speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme - hoved- og halskirurgi - i 2007. Speciallægeuddannelsen tog han på øre-, næse-, halsafdelingerne i Aarhus og Aalborg.

Ved siden af sit arbejde har Larry Højgaard Kristiansen gjort tjeneste ved militæret - først som officer og siden som læge. Han har flere gange været udstationeret som læge i Forsvarets Lægekorps for de danske styrker i Irak og Afghanistan.

Ledelses- og forhandlingsdiscipliner har han bl.a. lært og fået erfaring i under sin ansættelse som ledende overlæge, i en lang række tillidshverv og på Region Midtjyllands lederuddannelse. Desuden gennemgår han for øjeblikket en masteruddannelse inden for offentlig forvaltning (MPG).

Larry Højgaard Kristiansen har dybe familiære rødder i Viborg, hvor han også har slået sig ned sammen med sin ægtefælle, læge Sarah V. L. Bendtsen. Sammen har de to små børn. Herudover har Larry Højgaard Kristiansen to børn på 17 og 13 år fra et tidligere ægteskab.