Sonja Kindt bliver 1. november ny ledende overlæge på Hospitalsenhed Midts Kvindeafdeling på Regionshospitalet Viborg. Her får hun sammen med oversygeplejersken og chefjordemoderen ansvaret for en afdeling med cirka 2.600 fødsler og 45.000 ambulante behandlinger om året.

08-10-2013

Hent pressemeddelelsen som pdf her.

Med Sonja Kindt har Hospitalsenhed Midt fået en ledende overlæge, som ud over 20 års erfaring som speciallæge også har både teoretisk og praktisk erfaring med ledelse, faglige netværk og uddannelse af nye speciallæger. Samtidig har Sonja Kindt efter 11 år som overlæge på Kvindeafdelingen et indgående kendskab til såvel afdelingen som de organisatoriske rammer omkring den.

Kvindeafdelingen ved Hospitalsenhed Midt er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med aktiviteter på flere adresser. Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, men også afdelingens ambulatorier og dagkirurgi på Regionshospitalet Silkeborg tegner sig for en stor del af afdelingens virksomhed. Dertil kommer Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive, ligesom jordemoderkonsultationerne finder sted på syv forskellige matrikler i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Den ny ledende overlæge tog sin kandidateksamen i 1984 og blev speciallæge i 1992. Siden har hun blandt andet arbejdet som afdelingslæge ved Kvinnoklinikken på Regionsjukhuset Örebro i Sverige og afdelingslæge på Gynækologisk/Obestetrisk Afdeling ved Aalborg Sygehus Nord, inden hun i 2002 blev overlæge ved Regionshospitalet Viborgs Kvindeafdeling.

- Kvindeafdelingen har for mig været en god arbejdsplads og en afdeling med høj faglig kvalitet. Jeg vil derfor gerne være med til at sikre, at afdelingen også i fremtiden er kendt for gode patientforløb med stor kvalitet. Samtidig skal det være en arbejdsplads med høj faglighed, arbejdsglæde og et stærkt uddannelsessted for speciallægeuddannelsen, siger Sonja Kindt.

Hun har sideløbende med sit daglige arbejde de seneste år været ekstern lektor ved Aarhus Universitet og censor ved den lægefaglige embedseksamen, ligesom hun har stået for undervisningen af Kvindeafdelingens lægestuderende.
Selv har hun løbende efteruddannet sig inden for organisation og ledelse, hvilket har resulteret i blandt andet en Master of Information Technology.

Privat bor Sonja Kindt i Viborg sammen med sin mand, Eric Kindt, der er overlæge på Medicinsk Afdeling i Viborg, og sammen har de to børn på 20 og 16 år.

Sonja Kindt afløser Richard Farlie, har valgt at åbne privatklinik i Herning sideløbende med et vikariat som overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Regionshospitalet Herning.