Direktionen i Region Midtjylland har godkendt, at der kan oprettes en selvstændig hjertemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Viborg. En beslutning der styrker det kardiologiske speciale på hospitalet i Viborg og hele Hospitalsenhed Midt til gavn for patienterne.

30-08-2013

Hent pressemeddelelse (pdf)


Specialeansvarlig overlæge Per Dahl Christensen i gang med en undersøgelse af kranspulsåren på en patient (KAG-undersøgelse). En af den type invasive indgreb man laver på operationsstuen ved Hjertemedicinsk Ambulatorium i Viborg.Foto: Regionshospitalet Viborg

Hospitalsenheden har længe ønsket at styrke det hjertemedicinske område ved netop at etablere en selvstændig kardiologisk afdeling.
Den hjertemedicinske funktion på Regionshospitalet Viborg har traditionelt stået fagligt stærkt med flere specialiserede funktioner fx undersøgelse af kranspulsårer.

Med en selvstændig afdeling får det kardiologiske område en endnu skarpere profil. Det kan medvirke til at styrke det faglige miljø og sikre nye behandlingsmetoder, hvilket vil højne den faglige kvalitet i patientbehandlingen.

- En selvstændig kardiologisk afdeling styrker uden tvivl behandlingen af patienter med hjertemedicinske sygdomme. Samtidig er den hjertemedicinske funktion helt afgørende for akutfunktionen på Regionshospitalet Viborg, som bliver udbygget fra år 2014 med et akutcenter til over 500 mio. kr., forklarer cheflæge Christian Møller-Nielsen.

Beslutningen om at oprette en selvstændig kardiologisk afdeling betyder, at det hjertemedicinske område bliver udskilt fra Medicinsk Afdeling fra 1. januar 2014.

Der vil blive opslået en stilling som ledende overlæge på den nye kardiologiske afdeling, og den ledende overlæge vil udgøre afdelingsledelsen sammen med oversygeplejersken på Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt: 7844 1003 / 2098 5601