Peter Humaidan - nyudnævnt professor på Fertilitetsklinikken, RH Skive - gjorde status over 13 års forsknings- og udviklingsarbejde i sin tiltrædelsesforelæsning.
 

22-09-2013

Tiltrædelsesforelæsningen holdt Peter Humaidan onsdag den 18. september i en tætpakket festsal på RH Skive. Siden 1. juni har han været ansat i RH Skives og dermed Fertilitetsklinikkens første professorat, oprettet i samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health. Peter Humaidan har i mange år stået i spidsen for en stor forskningsaktivitet på RH Skives fertilitetsklinik - med resultater, der nyder stor respekt både i nationale og internationale fertilitetskredse.

- Forskningsmiljøet her på Fertilitetsklinikken er i orden. Din indsats på forskningsområdet er meget stor, og du bliver ofte citeret af andre forskere. Desuden er du god til at undervise og vejlede og til at formidle. Som professor har du nu fået ansvaret for at udvikle forskningsmiljøet, så det bliver endnu bedre, sagde dekan Allan Flyvbjerg fra Health til sin nye professor. 


Peter Humaidan (til højre) sammen med sine øverste chefer - fra venstre dekan Allan Flyvbjerg, Aarhus Universitet, Health, og cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt.

Individuel behandling er vejen til succes
Forskeren i Peter Humaidan har altid været drevet af et ønske om at forbedre resultaterne og minimere bivirkningerne i behandlingen af ufrivilligt barnløse. Hans forskning viser, at man opnår højere graviditetsrater, færre mistede graviditeter, færre tilfælde af hormonoverstimulering og højere patienttilfredshed ved at gå bort fra standardbehandling til fordel for en mere individualiseret behandling, hvor man tilpasser den nødvendige hormonstimulering i forhold til kvindens evne til at danne æg.

I sin tiltrædelsesforelæsning gennemgik Peter Humaidan op- og nedture i 13 års utrætteligt forskningsarbejde på Fertilitetsklinikken på RH Skive - et arbejde, der takket være dygtighed, flid, stædighed, samarbejde og et uforligneligt sammenhold blandt klinikkens ansatte gradvist sikrede klinikken internationalt fodfæste på forskningsområdet.

Peter Humaidan har selv opridset den faglige del af udviklingen i det følgende:

”Gennem mange år var behandlingen af den infertile patient præget af standardiserede stimuleringsprotokoller, som ikke var patientvenlige og kun i ringe grad tog hensyn til patientens individuelle behov. Trods udvikling af nye medikamenter til stimulering og en væsentlig optimering af laboratorier og teknikker opnåede man dog ikke bedre resultater med disse behandlingsprincipper.

På den baggrund påbegyndtes i Fertilitetsklinikken på RH Skive for snart 13 år siden et forsknings- og udviklingsarbejde, som stilede mod en mere individuel behandling af patienten. Primært fokuserede vi på stimuleringsdelen af behandlingen, men gradvist blev individualiseringen udvidet til at indbefatte dyrkningen af æg og dyrkningsperioden på laboratoriet, og gennem de sidste 8 år også perioden efter ægoplægning – den såkaldte luteal fase, som er essentiel for at opnå graviditet overhovedet.

Forskningsarbejdet har givet en dyb indsigt i faktorer, som tidligere har været dårligt belyste, og med denne indsigt har vi været i stand til ikke kun at forbedre resultaterne og minimere risikoen for bivirkninger af behandlingen for den enkelte patient, men også internationalt at indføre nye behandlingsprincipper og protokoller, hvilket har ledt til et stort internationalt forskningsnetværk.

Ikke uvæsentligt er klinikkens resultater blandt de bedste i Nordeuropa, og gennem de seneste 11 år er der udgået mere end 75 internationale publikationer fra klinikken.

Vort fremtidige mål er ikke kun udvikling af en mere patientvenlig behandling, men også en yderligere forbedring af behandlingsresultaterne for den infertile patient. I den henseende vil de pågående kliniske studier sikre klinikkens rolle som nationalt og internationalt fyrtårn.” 


Fra standardiserede stimuleringsprotokoller til individuel behandling. I en lederartikel i det engelske tidsskrift Human Reproduction 25. juli 2013 kalder chefredaktør J.L.H. (Hans) Evers Peter Humaidans behandlingsanbefalinger for "The Humaidan protocol". Teksten på plakaten ovenfor er indledningen til artiklen.