Hospitalsenhed Midt lægger nu tal for kvaliteten ud til offentligheden. ”Vi står ved vores kvalitet og vil stille den viden til rådighed for patienter og borgere”, lyder begrundelsen.

18-09-2013
Hvor godt lever hospitalerne op til kræftpakkerne, og hvordan oplever patienterne selv kvaliteten?

Under overskriften: ”Tjek vores kvalitetstal” lægger Hospitalsenhed Midt sammen med de øvrige midtjyske hospitaler fire udvalgte mål for kvaliteten frem på sin hjemmeside.

- Der er tale om et bemærkelsesværdigt skridt i retning af større åbenhed og dialog med borgerne, siger kvalitetschef i Region Midtjylland, Hans Peder Graversen.

Røde og grønne lagkager

Det er ikke nyt, at hospitalerne arbejder med at måle kvaliteten. Men det er nyt, at vi nu lægger tallene helt frem på vores hjemmesider i en forholdsvis let forståelig form.

Som vi skriver på vores hjemmeside: ”Vi vil gerne vise dig, hvordan det går – både når det går godt, og når det går knap så godt”. Derfor er kvalitetstallene også forsynet med grafik i form af røde og grønne lagkager, som viser, hvor hospitalet er i mål på et kvalitetsområde, og hvor det kræver en forøget indsats at nå kvalitetsmålet.

Kompliceret information

Men røde og grønne lagkager dækker ikke over, at kvalitetstal er kompliceret stof, som aldrig kan fortælle hele sandheden, men mere fungerer som en pejling af, hvordan det går.

- De fire kvalitetstal, vi går ud med nu, er valgt ud fra, at det er noget, de fleste kan forholde sig til og som vi kan formidle forholdsvis enkelt, fortæller hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt, Lars Dahl Pedersen.

Han understreger, at kvalitetsmålene også bliver brugt i hospitalernes konstante arbejde for at forbedre kvaliteten.

- De mål vi sætter spot på nu er også udtryk for områder vi stort set har i hænderne hver dag for at vurdere om der er behov for en ekstra indsats, siger han.

Tallene for patientoplevelser opdateres en gang om året, og tallene for dødelighed opdateres en gang i kvartalet. De øvrige tal opdateres hver måned. Du finder Hospitalsenhed Midts kvalitetstal via ikonet på forsiden eller her til højre.

Fakta

Hospitalerne offentliggør tal for:

Kræftpakker
Kræftpakker beskriver, hvordan behandlingen af en bestemt type kræft skal forløbe. Kræftpakkerne er med til at sikre patienterne en hurtig diagnose og en effektiv behandling.

Udskrivelsesbreve (Epikriser)
Når patienter udskrives fra et hospital, sender hospitalerne et udskrivelsesbrev til patientens praktiserende læge. Brevet skal sikre, at lægen hurtigt bliver informeret om, hvad behandlingen endte med.

Patientoplevelser
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser spørger hvert år tilfældigt udvalgte patienter til, hvordan de har oplevet mødet med hospitalet.

Dødelighed
HSMR (Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio) er et tal, der fortæller om forandringer i dødeligheden på hospitalet. Udviklingen i det enkelte hospitals HSMR-tal kan fx give en pejling på, om nye aktiviteter for at nedbringe antallet af dødsfald virker

Find hospitalernes kvalitetstal via ikonet på forsiden med teksten 'Tjek vores kvalitet. Hjemmesiderne er: