To afdelinger på Regionshospitalet Viborg får fælles sygeplejefaglig leder. Med virkning fra mandag den 16. juni 2014 bliver Børneafdelingens nuværende oversygeplejerske Maria Brinck Krog (54) også oversygeplejerske for Kvindeafdelingen på Hospitalsenhed Midts hospital i Viborg.

14-05-2014

Det er et brud på den traditionelle ledelsestænkning i sundhedsvæsnet, når Børneafdelingen og Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Viborg får fælles oversygeplejerske. Oftest består en afdelingsledelse af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, men nu får Hospitalsenhed Midt endnu en afdeling, hvor oversygeplejersken har overordnet ledelsesansvar i to afdelinger.

- Både fagligt og økonomisk kan det være en fordel at tænke ledelse på tværs af lægefaglige specialer, som de fleste afdelinger er inddelt efter. Når vi skal udvikle hospitalsvæsnet på patientens præmisser, kræver det styrket samarbejde og faglige fællesskaber på tværs af afdelinger for at skabe de bedste forløb for patienterne. Fælles ledelse er et vigtigt skridt på vejen, inden for de områder, hvor det giver mening. Det gør det for Børneafdelingen og Kvindeafdelingen, som i forvejen arbejder tæt sammen på mange områder, forklarer sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Tove Kristensen.

Hun er glad for, at Børneafdelingens nuværende oversygeplejerske har takket ja til udfordringen. Maria Brinck Krog har været en del af afdelingsledelsen i Børneafdelingen siden 2011, og inden da var hun oversygeplejerske på den daværende kvindeafdeling (gynækologisk-obstetrisk afdeling) på Regionshospitalet Silkeborg, der i dag er fusioneret med Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

- Jeg er jo fortrolig med begge ledelsesfaglige områder, og jeg kan se muligheder for og i at optimere samarbejdet mellem de to afdelinger. Samtidig er vi i en situation, hvor vi på hospitalet skal nå mere uden at få flere ressourcer. Det kræver, at vi tænker opgaveløsning på tværs af afdelinger, og der glæder jeg mig til at gøre i endnu højere grad. Og så synes jeg, det er et vigtigt, at man også tænker i at slanke ledelserne, når der er mulighed for det, siger oversygeplejerske Maria Brinck Krog.

Stillingen som oversygeplejerske på Kvindeafdelingen overtager hun efter Inge Lise Hermansen, der gennem 17 år har været oversygeplejerske og nu har valgt at gå på efterløn.

I Hospitalsenhed Midt findes der allerede fælles sygeplejefaglig ledelse flere steder. Kirurgisk Afdeling, Urologisk Afdeling og Karkirurgisk Afdeling har fælles oversygeplejerske og det samme gælder Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling. Herudover er der én oversygeplejerske i hver centerledelse på Regionshospitalet Silkeborg, hvor de to centre, Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi, hver dækker flere lægefaglige områder.


Fakta om Børneafdelingen og Kvindeafdelingen
Børneafdelingen består af fire afsnit – et neonatalafsnit for for tidligt fødte og syge nyfødte, et sengeafsnit, en akut børnemodtagelse og et børneambulatorium. Årligt har Børneafdelingen ca. 4.200 indlæggelser og ca. 10.700 ambulante besøg. Afdelingen har 177 medarbejdere.

Kvindeafdelingen består af en fødegang, to sengeafsnit, to kvindeambulatorier (Viborg og Silkeborg), en kontinensklinik samt en fertilitetsklinik (Skive). Årligt har Kvindeafdelingen ca. 4.100 indlæggelser, ca. 6.000 operationer, ca. 47.700 ambulante besøg og ca. 2.200 fødsler. Afdelingen har 193 medarbejdere.