Hospitalsenhed Midt (regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) får både ny, konstitueret administrationschef og kvalitetschef fra 1. november. Tine Joensen konstitueres som administrationschef, mens Kirsten Fog konstitueres i stillingen som kvalitetschef - begge frem til 1. oktober 2015.

07-10-2014

Tine Joensen er uddannet cand.mag. og har efterfølgende specialiseret sig inden for bl.a. personalejura og -ledelse. Siden 2009 har hun været HR-chef – først for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup og siden april 2011 for Hospitalsenhed Midt. Tine Joensen fortsætter som HR-chef ved siden af stillingen som overordnet administrationschef med ansvar ikke kun for HR, men også for de øvrige stabe i Administrationen.

Kirsten Fog er uddannet sygeplejerske og cand.scient.pol. Siden april 2013 har hun stået i spidsen for Hospitalsenhed Midts dengang nyoprettede udviklingsenhed ”Innovation Midt”, der arbejder med udvikling i krydsfeltet kommune, almen praksis og hospital med et særligt fokus på tværsektorielt samarbejde, patientovergange og det gode patientforløb. Inden da var Kirsten Fog i en årrække projektleder i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. I forbindelse med ledelsesændringerne vil Kvalitet og Innovation Midt som to områder i Hospitalsenhed Midts administration flytte sammen i en fælles stab - og altså med Kirsten Fog som stabschef.

Hospitalsenhed Midts administration har base på Regionshospitalet Viborg.

Siden april 2014 har Hospitalsenhed Midts afgående administrationschef Rikke Skou Jensen også fungeret som kvalitetschef, men Rikke Skou Jensen forlader Hospitalsenhed Midt med udgangen af oktober for at blive konstitueret vicedirektør i Region Midtjylland.