For tiden graver Energi Midt på grunden, hvor Akutcenter Viborg i løbet af de kommende år skal bygges. I løbet af året begynder arbejdet med at fjerne omkring 80.000 tons jord og et gammelt regnvandsbassin fra grunden.

Håndværkere kommer til at præge hverdagen på og omkring Regionshospitalet Viborg i 2014. Hospitalet er i fuld gang med et omfattende kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,15 milliarder kroner, som skal sikre, at patienterne også i fremtiden møder et moderne og effektivt hospital i Viborg. 

09-01-2014

I forbindelse med projektet har hospitalet allerede bygget nyt p-hus og patologisk institut, ligesom en ny midlertidig akutafdeling, nyt lungemedicinsk sengeafsnit, hjertemedicinsk sengeafsnit og børneambulatorium er blevet indrettet.

Forude venter byggeriet af Akutcenter Viborg, færdiggørelsen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade og ombygningen af en stor del af hospitalet.

I den forbindelse ser den helt overordnede byggeplane for 2014 således ud:

  • Inden sommerferien vil det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade være klar til indvielse og indflytning. Det nye center indeholder blandt andet 35 enkeltsengsstuer, varmtvandsbassin, træningsfaciliteter og forskningsfaciliteter.
  • Når Energi Viborg Vand til foråret er færdige med et større kloakarbejde foran Regionshospitalet Viborg, begynder arbejdet med at gøre området klar til byggeriet af det 22.000 kvadratmeter store Akutcenter Viborg. Når prækvalifikation og udbud er afsluttet skal 80.000 tons jord fjernes fra området, ligesom der skal indrettes skurby og planlægges logistik og byggeplads forud for selve byggeriet. 
  • I 2014 begynder desuden planlægningen af en omfattende ombygning, som vil berøre godt 30.000 kvadratmeter af det eksisterende hospital. Ombygningen skal blandt andet sikre patienterne tidssvarende enkelt- og tosengsstuer med eget bad og toilet. 
  • Sideløbende med – men økonomisk uafhængtigt af – kvalitetsfondsprojektet skal håndværkere desuden i gang med en større energirenovering af hospitalet, ligesom der skal føres fiberledninger i det meste af huset for at sikre hurtig og stabil it. Også medarbejdernes omklædningsfaciliteter er under ombygning.

Læs mere om kvalitetsfondsprojektet ved Regionshospitalet Viborg her.