Fra 1. oktober bliver Birgitte Egholm Jacobsen (49) oversygeplejerske for Billeddiagnostisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Birgitte Egholm Jacobsen har de seneste syv måneder været oversygeplejerske i Ortopædkirurgisk Afdeling i Viborg og udvider nu altså sit ledelsesfelt som oversygeplejerske for to afdelinger.

Stillingen som oversygeplejerske i to afdelingsledelser betyder et endnu tættere samarbejde mellem de to selvstændige afdelinger og er et signal om, at der også ledelsesmæssigt på hospitalet arbejdes mere og mere på tværs af afdelinger. I Ortopædkirurgisk Afdeling udgør er Birgitte Egholm Jacobsen afdelingsledelsen sammen med ledende overlæge Steen Olesen, og i Billeddiagnostisk Afdeling danner hun i afdelingsledelsen parløb med ledende overlæge Eva Brems. De to afdelinger har i alt 302 ansatte fordelt på 177 ansatte i Ortopædkirurgisk Afdeling og 125 i Billeddiagnostisk Afdeling. 

På Regionshospitalet Viborg bliver Birgitte Egholm Jacobsen ikke den eneste oversygeplejerske, der varetager ledelse på flere afdelinger. Børneafdelingen og Kvindeafdelingen har også fælles oversygeplejerske, det samme har Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling samt Kirurgisk Afdeling, Karkirurgisk Afdeling og Urologisk Afdeling.

Birgitte Egholm Jacobsen har solid erfaring med både ledelse og de helt klinik- og patientnære opgaver inden for flere specialer. Hun har været afdelingssygeplejerske i både Skejby, Silkeborg og Herning. Herudover har hun ledet et stort forskningsprojekt, og hun har en masteruddannelse i kvalitet og ledelse (MPQM).

Birgitte Egholm Jacobsen er 49 år og uddannet fra Silkeborg Sygeplejeskole i 1991. Hun afsluttede sin masteruddannelse fra Syddansk Universitet i 2010. Privat bor hun i Herning.