Hospitalsenhed Midts kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort bliver fra 1. april 2014 forskningschef på fuld tid. Samtidig er en stilling som kvalitetschef i Hospitalsenhed Midt (regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) i opslag. Hospitalsledelsen har besluttet at dele stillingen, så forskningsområdet kan blive opprioriteret.

28-03-2014

– Forskning er et strategisk vigtigt område for Hospitalsenhed Midt, for det giver ny og konkret viden, der kan omsættes til bedre behandling. Vi har brug for at give forskningsområdet endnu større opmærksomhed, og det er naturligt i forlængelse af det udvidede samarbejde, som nu også regionshospitalerne i Region Midtjylland har fået med Aarhus Universitet, forklarer lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Christian Møller-Nielsen.

- Charlotte Hjort har gjort en kæmpe indsats for Hospitalsenhed Midt fx i forhold til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel og hele kvalitetsarbejdet generelt. Men hun brænder også for forskning, og den opgave skal der være tid til at løse, forklarer han.

Den ”nye” forskningschef, Charlotte Hjort, der er uddannet læge med speciale i arbejdsmedicin og selv har forsket, glæder sig over muligheden for at kunne rette sit fokus 100 procent på forskningen i Hospitalsenhed Midt. I 2013 fik hospitalsenheden inden for to forskningsområder status af universitetsklinik; Universitetsklinik for Neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Universitetsklinik for Innovative Patientforløb i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

- Der er mange forskningsaktiviteter i gang på næsten alle afdelinger, og vi arbejder for flere universitetsklinikker. Herudover har vi ønsker om udnævnelse af professorer og etablering af andre fællesstillinger med Aarhus Universitet og er i gang med udbygning af støtteapparatet for forskning - f.eks. hjælp til fundraising og statistisk rådgivning. Jeg glæder mig til at kunne hellige mig opgaven med at stimulere og understøtte alt dette, siger Charlotte Hjort.