Alle landets hospitaler skal akkrediteres hvert tredje år. I uge 11 er det Hospitalsenhed Midts tur til at få gennemgået kvaliteten af eksterne surveyors fra akkrediteringsinstituttet IKAS.

06-03-2014

Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive får i uge 11 besøg af seks uvildige kvalitets-eksaminatorer (surveyors), som kommer for at tjekke, at hospitalernes kvalitet fortsat lever op til de nationale standarder, som IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) har formuleret i Den Danske Kvalitetsmodel. Hospitalerne blev akkrediteret uden bemærkninger i 2011 - Viborg-Skive for sig, og Silkeborg-Hammel for sig. Denne gang akkrediteres de fire hospitaler i den nu fusionerede midtjyske hospitalsenhed under ét.

De eksterne surveyors, som gennemfører akkrediteringen, kommer fra andre dele af det danske sundhedsvæsen. De har alle en sundhedsfaglig baggrund og en særlig kvalitetsuddannelse, som gør dem i stand til at evaluere kvaliteten systematisk både i dybden og i bredden.

Patienter og pårørende kan blive spurgt
De eksterne surveyors vil i vid udstrækning tjekke kvaliteten på såkaldte "patienttracere", hvor de gennemgår tilfældigt udvalgte patienters forløb i mindste detalje ved rent fysisk at følge patientens vej gennem systemet. Herunder får surveyorne en enestående mulighed for at undersøge kvaliteten i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering i hvert enkelt led. Undervejs lægger surveyorne mærke til alt, hvad de ser. Og de vil spørge såvel medarbejdere som patienter og pårørende om alle forhold, der har betydning for den kvalitet, hospitalet leverer.

Resultatet foreligger seks uger efter besøget
17 dage efter besøget afleverer surveyorne en surveyrapport til IKAS. Inden for denne frist får hospitalsenheden lejlighed til at kommentere indholdet, dvs. hvad surveyorne har fundet under deres besøg. Senest seks uger efter besøget tildeler IKAS' akkrediteringsnævn en akkrediteringsstatus til Hospitalsenhed Midt. Det kan enten være Akkrediteret; Akkrediteret med bemærkninger eller Ikke akkrediteret.

Fakta:

  • Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen.
  • Alle danske hospitaler skal akkrediteres - dvs. bedømmes i forhold til DDKM. Det gælder både offentlige og private hospitaler.
  • Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS på www.ikas.dk.

Hent pressemeddelelse som pdf