Trykfølsomme storskærme med klinisk logistik vinder i disse dage indpas som en fælles samarbejdsplatform på apopleksi-området på Region Midtjyllands hospitaler.

10-04-2014

I Region Midtjylland cirkulerer patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) typisk mellem flere forskellige hospitaler og hospitalsafsnit, inden hospitalets apopleksi-team hjælper patienten videre til eget hjem/det kommunale sundhedsvæsen. I den regionale apopleksi-organisation indgår de neurologiske afdelinger i Aarhus, Holstebro og Viborg (hvor Aarhus og Holstebro har akutforpligtelsen), hospitalerne i Horsens og Randers samt neurorehabiliteringshospitalerne i Hammel, Skive og Lemvig. Rigtig mange forskellige faggrupper er involveret i behandlingen på alle tider af døgnet.

Det kolde overblik
At holde styr på, hvad der sker i den enkelte patients forløb og at få overblik over de kliniske aktørers interne kommunikation, driftssituation, koordinering og ressourcestyring har været en helt særlig udfordring. Alt dette skal de trykfølsomme Cetrea-storskærme med klinisk logistik fremover hjælpe personalet med.

Skærmene har i princippet samme funktionalitet som HE Midts øvrige storskærme til klinisk logistik, men indholdsmæssigt er de totalt skræddersyet i forhold til at understøtte arbejdsgangene på hvert enkelt afsnit i regionens samlede apopleksi-organisation, eksempelvis med overblik over patientens forløb, placering, planlagte og udførte undersøgelser, nye patienter på vej og mulighed for chat-kommunikation mellem afsnittene.

Neurologisk Afsnit N09 på RH Viborg kom på systemet i uge 14, og 10. april følger så Neurorehabiliteringen på RH Skive. RH Hammel Neurocenter, som står for den fælles regionale visitation til genoptræning, kommer på systemet med en foreløbig pc-løsning 28. april.

Hele forløbet - fra blå blink til udslusning
Projektet, som kaldes "Klinisk Logistik OBS Apopleksi" - forkortet KLOBSAP - er det første Cetrea-storskærmsprojekt, hvor der samarbejdes på tværs af hospitalerne og ikke bare internt på et enkelt hospital. Systemet ventes at øge patientsikkerhed og effektivitet - og at reducere stress hos personalet.

Systemet skal på sigt føres helt ud til kommunerne og til de pårørende, som gerne vil kunne se, hvad der sker med deres familiemedlem. Også "Præhospitalets Patient Journal" er tænkt ind i systemet, så akutmodtagelserne i Aarhus og Holstebro i fremtiden vil kunne se, hvilke akutte apopleksipatienter der er på vej.


Undervisning i brugen af de nye storskærme i Neurologisk Afsnit N09.