94 procent af de indlagte og 96 procent af de ambulante patienter har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af indlæggelsen eller behandlingsforløbet.

28-04-2014

Hospitalsenhed Midt har fået karakterbog fra knap 7000 patienter, som var indlagt eller blev behandlet ambulant i perioden 9. august til 31. oktober 2013. De mange patienter har i et omfattende spørgeskema fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) vurderet behandling, pleje og service på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive. Resultaterne af LUP 2013 er netop offentliggjort.

Patienternes samlede indtryk er stort set uændret i forhold til LUP 2012. Her rapporterede 94 procent af de indlagte og 97 procent af de ambulante patienter om et godt eller virkelig godt samlet indtryk af indlæggelsen eller behandlingsforløbet.

- De årlige LUP-undersøgelser er en af vores vigtigste kilder til kvalitetsudvikling. Her kommer vi i øjenkontakt med patienterne og får deres ord for, hvordan det står til på en række udvalgte områder. Og ved at sammenligne resultaterne med tidligere år kan vi få et muligt svar på, om vores kvalitetsarbejde giver mening for patienterne, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, der mener, at Hospitalsenhed Midts resultater vidner om et dygtigt personale, som patienterne kan have tillid til.

På landsplan ligger Hospitalsenhed Midt enten på eller over gennemsnittet for alle sammenlignelige resultater, og der er fremskridt at spore på flere af de forbedringsmål, hospitalsenheden satte sig efter LUP 2012, fx med at tydeliggøre kontaktpersonens rolle for indlagte patienter; med at håndtere fejl og med at forklare om livsstilens betydning for helbredet.

- Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan - og skal - arbejde for at blive bedre. LUP 2013 går helt ned på afsnitsniveau, og overalt i organisationen vil vi gennemgå resultater og tendenser med en tættekam. Vi kan fx stadig blive bedre til at håndtere fejl. Desuden viser LUP 2013, at vi skal være opmærksomme på samarbejdet med de praktiserende læger og hjemmeplejen - og i det interne samarbejde mellem hospitalets afdelinger og centre, understreger Tove Kristensen.

Nogle delresultater fra LUP 2013

  • 89 procent af de indlagte og 91 procent af de ambulante patienter fortæller, at behandlingen levede op til deres forventninger.
  • 95 procent af de indlagte og 94 procent af de ambulante patienter fik hjælp til det, de henvendte sig med.
  • 87 procent af de indlagte og 93 procent af de ambulante patienter var trygge efter kontakten med hospitalet.
  • 97 procent af de indlagte og 99 af de ambulante patienter oplevede en kontaktperson, der tog ansvar for forløbet.
  • 90 procent af de indlagte og 93 procent af de ambulante patienter fik den information, de havde brug for.
  • 96 procent af de indlagte og 97 procent af de ambulante patienter vurderede, at de ansatte var gode til deres fag.

 Som tidligere år indgår det fjerde hospital i Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, ikke i LUP, da centret har sin egen patientundersøgelse.

Læs pressemeddelelse (pdf).

LUP 2013 - HE Midt - indlagte
LUP 2013 - HE Midt - ambulante
LUP 2013 - HE Midt - indlagte i forhold til landsgennemsnittet
LUP 2013 - HE Midt - ambulante i forhold til landsgennemsnittet