47-årige Jens Refsgaard er blevet ansat som ledende overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Hospitalsenhed Midt. Han er i øjeblikket overlæge samme sted.

19-03-2014

Jens Refsgaard tog sin lægevidenskabelige kandidateksamen på Aar-hus Universitet i 1996, og har efterfølgende videreuddannet sig indenfor hjertemedicin på forskellige afdelinger i Region Midt – herunder Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby Sygehus.
Han bor i Viborg og har fra 2009 arbejdet som overlæge på Regionshopitalet Viborg – først på Medicinsk Afdeling og fra årsskiftet på Hjertemedicinsk Afdeling, hvor han nu bliver ledende overlæge.

Fokus på forskning
Han har skrevet Ph.D.-afhandling indenfor det hjertemedicinske område og er fortsat engageret i forskning på området, og har gennem årene offentliggjort en række forskningsresultater i tidsskrifter og på konferencer i ind- og udland.
- Som ledende overlæge vil jeg have fokus på at integrere forskningen i den kliniske hverdag og gennemføre forskningsprojekter internt i afdelingen, i samarbejde med andre afdelinger på Hospitalsenhed Midt, og ikke mindst sammen med andre hjertemedicinske afdelinger i Region Midtjylland, siger Jens Refsgaard.

Indtil nu har han haft det lægefaglige daglige ansvar for hjerterehabiliteringen, for den hjertemedicinske stamafdeling i Viborg og for Hjertemedicinsk Forskningsenhed. Endvidere har han gennem mange år undervist både på hospitalet i Viborg og i mange andre sammenhænge, og er ansat som klinisk lektor under Aarhus Universitet.
- Både de indadvendte og udadvendte aktiviteter er efter min mening meget væsentlige for at sikre udvikling, engagement og et højt fagligt niveau, og blandt andet gennem undervisning kan vi som Hjertemedicinsk Afdeling komme ud og vise hvem vi er, hvad vi kan og hvad vi vil, fortæller Jens Refsgaard.

Et speciale i udvikling
På Hjertemedicinsk Afdeling kommer Jens Refsgaard til at stå for den daglige ledelse i samarbejde med oversygeplejerske Hanne Berg Fog.
Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg blev 1. januar 2014 skilt ud fra Medicinsk Afdeling for at styrke behandlingen af patienter med hjertemedicinske sygdomme. Området udvikler sig for tiden med flere specialiserede funktioner og højteknologiske behandlingsformer, og den udvikling vil Jens Refsgaard gerne være med til at fastholde samt præge udviklingen i sin nye funktion som ledende overlæge – i samarbejde med sine kollegaer og afdelingens personale.

- Hjertemedicinsk Afdeling spiller en helt central rolle på et stort akuthospital, som vi har i Viborg. Det er en afdeling, hvor der allerede er rigtig mange velfungerende funktioner, der skal fastholdes – og ting, der skal udvikles og optimeres i takt med den faglige udvikling, præcist som vi har gjort det gennem mange år. Der vil fortsat være fokus på det faglige niveau og udvikling og de gode patient forløb – samt at det er en hjerteafdeling som de ansatte er glade for at være ansat på, siger Jens Refsgaard.

Læs mere om Hjertemedicinsk Afdeling.

Hent pressemeddelelsen (pdf).