Patienter, som er eller har været under behandling på regionshospitalerne i Viborg, Skive og Kjellerup samt på Sygehus Thy-Mors kan søge.

29-07-2014

Patientfondens formål er at uddele legatportioner til patienter, som er eller har været under behandling på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup eller på Sygehus Thy-Mors - dog fortrinsvis patienter på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

Hvem kan søge?
For at komme i betragtning til legatet skal ansøgerne have været undersøgt eller behandlet på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup eller på Sygehus Thy-Mors, alternativt være i behandling et af stederne. Ansøgningen skal anbefales af en overlæge fra den afdeling, som patienten har været i forbindelse med. Ansøgningen skal således ledsages af en udfyldt samtykkeerklæring fra den pågældende patient (se vedhæftede word- eller pdf-fil), på hvis vegne der ansøges.

Ingen formkrav
Der findes ikke noget egentligt ansøgningsskema, men samtykkeerklæring og en velbegrundet ansøgning er afgørende for at kunne komme i betragtning.

Fondens sekretær kan være behjælpelig med at indhente relevante oplysninger, herunder nævnte anbefaling fra en overlæge.

Uddelingstidspunkt og frist for ansøgning
Legater uddeles på fondsbestyrelsens møde i oktober. Ansøgning til dette års uddeling skal derfor være fondens sekretær i hænde snarest muligt og senest mandag den 1. september 2014.

Ansøgning og samtykkeerklæring sendes til:
Hospitalsenhed Midt
Att.: Juridisk Funktion
Heibergs Allé 6
Postboks 130
8800 Viborg

Mærke: ”Patientfonden”.

Yderligere oplysninger:
Kontakt gerne fondens sekretær, Susanne Gade Clausen, på telefon 7844 1133 eller e-mail: juridisk.funktion@midt.RM.dk, mærket ”Patientfonden”.

Fondsregister nr. 6343.