Læge Christian Høyer: Diagnosticering af perifer arteriel sygdom ved hjælp af blodtryksmålinger i benene.

17-03-2014

Læge Christian Høyer, Klinisk Fysiologisk Afdeling, RH Viborg, forsvarer sin ph.d.-afhandling: ”Diagnosis of peripheral arterial disease based on distal limb pressures”. Det sker fredag den 28. marts 2014 klokken 13.00 på Regionshospitalet Viborg i mødelokale 21-22.
Afhandlingen samler resultaterne fra flere delstudier af forskellige metoder til at diagnosticere åreforkalkning i benene ved hjælp af blodtryksmålinger på ankel- eller tåniveau.
 
Christian Høyer skriver om sit forskningsarbejde:
Åreforkalkning er den hyppigste dødsårsag i den vestlige verden. Der er tale om en generaliseret sygdom, som kan ramme hjerte og hjerne såvel som benene.
I benene kan åreforkalkning give anledning til perifer arteriel sygdom (PAD) og kan spænde fra asymptomatisk sygdom til kritisk iskæmi. PAD kan diagnosticeres ved at måle blodtrykket på ankel- eller tåniveau og sætte det i forhold til armtrykket.

Blodtryksmålinger på ankelniveau har i en årrække været brugt til screening for PAD samt til risikostratificering af patienter. Imidlertid kan ankeltrykmålinger være upålidelige, især ved patienter med karstivhed, hvilket fx kan ses hos patienter med sukkersyge eller nedsat nyrefunktion.
Tåtryksmålinger påvirkes langt mindre af karstivhed, men har traditionelt krævet tidskrævende laboratoriemetoder med store krav til observatørerfaring.

I første delstudie blev en ny automatiseret transportabel metode til tåblodtryksmåling sammenholdt med den nuværende referencemetode; strain gauge pletysmografi (SGP). Studiet viste god overensstemmelse mellem de to metoder ved målinger på 204 patienter og viste, at den nye metode har potentiale i forhold til at forbedre den nuværende PAD-diagnostik herunder i almen praksis.

Der vil dog fortsat være brug for pålidelige referencemetoder til måling af tå- og ankeltryk, især i forhold til korrekt bedømmelse af sårhelingspotentiale samt vurdering af kritisk iskæmi. I et andet delstudie blev en potentiel ny referencemetode, laser Doppler flowmetri (LDF), sammenholdt med SGP. I studiet fik 200 patienter foretaget målinger med begge metoder, og studiet viste betydelig overensstemmelse i forhold til både diagnose samt tå- og ankeltryk.

Når blodtrykket skal måles, blæses en manchet op over det systolisk tryk og luftes herefter gradvis ud. Når trykket i manchetten når det systoliske tå- eller ankeltryk vender blodgennemstrømningen tilbage og kan måles. SGP-metoden måler volumenændringer, hvorimod LDF måler blodgennemstrømningen på kapillærniveau. Ved begge metoder fremkommer en kurve, der skal aflæses, og fortolkning af disse kurver er en vigtig fejlkilde.
Observatørvariationen for disse metoder blev belyst i yderligere to delstudier ved at se overensstemmelsen ved fortolkning af henholdsvis 1.950 LDF- og 1.816 SGP-kurver. Studierne viste særdeles god overensstemmelse for SGP-metoden for tå- og ankeltryk. Overensstemmelsen var tilsvarende god for LDF ankeltryk, men mindre god med hensyn til tåtryk. Derudover blev der fundet en sammenhæng mellem fortolkningsproblemer for kurverne og mikrovaskulær sygdom, hvilket udgør et problem for LDF-metoden.

Forskellige laboratorier bruger et forskelligt antal målinger til at beregne blodtryk med. I yderligere et delstudie blev afvigelsen mellem de forskellige metoder søgt belyst ved at bruge forskellige beregningsmetoder. Studiet viste, at det er vigtigt at måle armblodtrykket sammen med hver tå- eller ankeltrykmåling på grund af betydelig variation undervejs i måleforløbet.

Alle patientundersøgelser blev foretaget på Klinisk Fysiologisk Afdeling i perioden 2010-2013.

-----

Christian Høyers vejledere er professor, overlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen og ledende overlæge, lektor Jes Sandermann.
Formand for bedømmelsesudvalget er professor, overlæge, dr.med. Peter Søgaard. Opponenter er professor, overlæge, ph.d. Eric Wahlberg og overlæge, lektor, dr.med. Lene Rørdam.