En nystiftet pris ”TMC Radiology Quality Award” er i weekenden blevet tildelt Radiologisk Afsnit i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg i forbindelse med den europæiske radiologikongres i Wien. Prisen på 10.000 euro uddeles af Telemedicine Clinic (TMC) og European Society of Radiology (ESR) og gives for at bringe opmærksomhed til vigtige kvalitetsinitiativer inden for radiologi i Europa.

10-03-2014


Hele gruppen fra Diagnostisk Center ved overrækkelsen. Fra venstre Louis Donoso, jurymedlem, ESR; Annette Meyer Balle, udviklings- og kvalitetskoordinator, Diagnostisk Center; Jarl Jakobsen, jurymedlem, ESR; Rikke Aarhus, kvalitetsudvikler, ph.d.-studerende, Diagnostisk Center; Peter Mildenberger, jurymedlem, ESR; Agnete Hedemann Nielsen, ledende overlæge, Diagnostisk Center; Hans Billing, medicinsk chef, TMC; Susanne Skovlund Petersen, lægesekretær, Diagnostisk Center; Ian McCall, juryformand, ESR.
Foto: European Society of Radiology (ESR)


Netop kvalitetsforbedrende tiltag til gavn for patienterne er noget af det, Diagnostisk Center i Silkeborg har fået stor succes med, og det har altså sikret denne første pris af sin slags.

- Vi er virkelig stolte over den udmærkelse, prisen er på europæisk niveau. Vi føler også, at vi har medvirket til at tage et stort skridt inden for det radiologiske speciale, siger ledende overlæge, radiolog Agnete Hedemann Nielsen fra Diagnostisk Center.

Særlig metode indført af radiologisk funktion i Silkeborg

Forandringen i Silkeborg udsprang af nødvendighed. Ventetiderne skulle nedbringes, og fra den ene dag til den anden blev en ny metode afprøvet.

Den handler for det første om organisatorisk udvikling og medledelse i forhold til at kalde radiologer og andre faggrupper sammen med kort varsel om effektiv udvikling af patientforløb, der fx kan sikre hurtig udredning. For det andet handler det om måden at bringe den radiologiske ekspertise i spil på - på lige fod med andre klinikeres. Sådan er det sket omkring apopleksipatienter med små blodpropper i hjernen, patienter med uspecifikke kræftsymptomer og patienter med forskellige former for hjerteproblemer.

I dag har radiologien en nøglerolle. Når det er relevant, er specialet repræsenteret ved de ugentlige, korte tværfaglige møder, hvor de involverede hurtigt kan træffe beslutninger om udredning og behandling og dermed sikre effektive patientforløb.

- Jeg mener, vi har knækket koden i forhold til at få radiologien ind som en væsentlig medspiller i det enkelte patientforløb. Vi sikrer samtidig en udvikling af vores eget speciale ved at fokusere mere på radiologiske tilbud for den enkelte patient, frem for bare at plukke en standardvare ned fra radiologiens hylder. I dag har vores radiologer, radiografer og sekretær ikke bare en servicefunktion i forhold til andre kliniske specialer - de gør virkelig en forskel for hastigheden i et patientforløb. Populært plejer jeg at sige, at vores radiologer er blevet klinikere igen, siger ledende overlæge, radiolog Agnete Hedemann Nielsen fra Diagnostisk Center.


Ledende overlæge, radiolog Agnete Hedemann Nielsen fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg får af juryformand, professor Ian McCall overrakt den europæiske radiologi-pris ”TMC Radiology Quality Award” ved det europæiske radiologiselskabs kongres i Wien lørdag eftermiddag. Foto: European Society of Radiology (ESR)

Pris belønner radiologisk udvikling til gavn for patienterne  
Udviklingen inden for radiologiområdet går meget stærkt, og mulighederne med nye metoder giver bedre behandling til patienterne. Samtidig øges kompleksiteten og kravet om samarbejde på tværs af specialer. Derfor er det vigtigt, at der også kommer bedre systemer og processer til at kontrollere og forbedre denne kvalitet, mener stifterne af prisen.

- Gruppen i Silkeborg har på en fremragende måde udviklet og implementeret en metode, som løbende kan anvendes for at garantere, at man inden for radiologien følger specificerede retningslinjer, og dermed kan tilbyde patienterne en god, sikker diagnostik af høj kvalitet. Vi er meget glade for, at første ”TMC Radiology Quality Award” tildeles gruppen i Silkeborg, siger dr. Hans Billing, medicinsk chef hos Telemedicine Clinic.

Vedr. prisen
Telemedicine Clinic, der har givet penge til radiologiprisen, som det europæiske radiologiselskab uddeler, beskæftiger sig bl.a. med fjerngranskning af radiologiske undersøgelser for at få optimal medicinsk kvalitet. Det er med udgangspunkt i det kvalitetsarbejde, at virksomheden i samarbejde med European Society of Radiology har oprettet prisen ”TMC Radiology Quality Award”.

Gruppen i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, der har modtaget de 10.000 euro, har valgt at donere pengene til Radiologisk Afsnits egen forskningsfond. På den måde vil pengene gå til at sikre fortsat forskning og kvalitetsudvikling inden for radiologien i Silkeborg.