På Regionshospitalet Silkeborg kan man fremover møde ind om morgenen til operation og forlade hospitalet om eftermiddagen med en ny, funktionsdygtig hofte.

01-07-2014

Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg er i gang med de sidste afprøvninger af et nyt koncept: ambulante hofteoperationer.

Bag betegnelsen gemmer sig en ny tilgang til behandling af patienter, som skal have en ny hofte – typisk på grund af slidgigt. Det er en operation, som tidligere har betydet en længerevarende indlæggelse, men fremover kan en del af patienterne få indopereret en ny hofte og vende hjem samme dag.

- Vi har testet behandlingsformen på 14 patienter igennem et ambulant forløb, hvoraf de 10 patienter har kunnet udskrives til Patienthotellet, hvor de var oppe at gå samme dag, som de var blevet opereret. Vi tester den nu på ti personer mere, og erfaringerne er indtil videre så gode, at vi forventer at kunne køre metoden op i større skala til efteråret, hvor op mod en fjerdedel af hoftepatienterne kan opereres ambulant, fortæller ledende overlæge Søren Mikkelsen fra Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg.

Det er ikke selve operationen, der er anderledes i Silkeborg. Men Center for Planlagt Kirurgi har fået rigtig gode erfaringer med ambulante operationer – blandt andet på grund af, at det i de senere år er blevet muligt at give en meget mere præcis smertelindring oven på operationen. Det betyder, at patienter ofte er meget mere mobile end tidligere, og at de derfor kan vende hjem hurtigere efter operationen.

200 patienter om året
Søren Mikkelsen understreger, at det langt fra er alle hoftepatienter, der kan sendes hjem samme dag. Han vurderer, at en ambulant hofteoperation kan blive en mulighed for omkring 200 patienter i Silkeborg om året. Metoden egner sig til sunde og stærke patienter, som er blevet opereret uden komplikationer, og som derfor kan klare sig hjemme uden at skulle have besøg af hjemmesygeplejersken.

- Langt de fleste patienter kommer sig hurtigere oven på en operation, når de er i vante omgivelser. Der er som regel færre komplikationer efter operationen, når man kommer hurtigt hjem, fordi man er vant til bakterierne i hjemmet. Og så frigiver det omkring 400 sengedage om året, som kan bruges til andre patienter. Når metoden er i brug i stor skala, planlægger vi at knytte et ph.d.-studie til den, så vi kan få undersøgt de sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser til bunds, forklarer Søren Mikkelsen.

Det flytter tankegangen
Internt på Regionshospitalet Silkeborg er de ambulante hofteoperationer også med til at skubbe til opfattelsen af operation og indlæggelse.

- Det flytter hele tankegangen. For når det kan lade sig gøre med hoftepatienter, kan det måske også lade sig gøre at lave ambulante rygoperationer eller avancerede knæoperationer, hvor patienterne sendes hjem samme dag. Det plejer at brede sig som ringe i vandet, når vi tager nye metoder i brug, siger Søren Mikkelsen.

Læs pressemeddelelse (pdf).