Få en pacemaker og kom hjem med det samme. Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg sparer flere patienter for en tur i hospitalssengen og indoperer pacemakere ambulant. Pacemakerne kan selv fortælle lægerne, om de fungerer, som de skal. Det er det første hospital i landet, som tilbyder ambulant pacemaker-operation efterfulgt af fjernmonitorering i hjemmet.

10-06-2014

45 minutter. Meget længere tager det ikke at få indopereret en pacemaker på Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Og omkring en fjerdedel af de godt 200 patienter, der årligt får indopereret en pacemaker i Viborg, kommer slet ikke i kontakt med et sengeafsnit, men bliver behandlet ambulant og sendt direkte hjem efter indgrebet.


Overlæge Andi Albertsen på en af operationsstuerne i Hjertemedicinsk Ambulatorium, hvor han og to andre overlæger indopererer pacemakere på hjertepatienter. Foto: Troels Witter, Hospitalsenhed Midt.

Pacemakerne er nemlig koblet op på et telemedicinsk monitoreringssystem, som sender direkte besked til lægen om, hvordan det går med pacemakeren. Gennem dialog med leverandørerne af systemerne har Hjertemedicinsk Afdeling i Viborg fået ændret overvågningen, så det er muligt at sende patienterne direkte hjem.

Overvågning i hjemmet
- Tidligere var patienterne altid indlagt til overvågning natten efter operationen, men for omkring en fjerdedel af vores patienter er det slet ikke nødvendigt. Vi har fået systemerne sat op, så overvågningen af hjerterytmen går i gang, så snart patienterne kommer hjem, og vi får direkte besked, hvis noget ikke er, som det skal være, fortæller Andi Albertsen, der er overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Han understreger, at metoden ikke bruges på ældre eller f.eks. demente patienter eller patienter med akutte eller direkte livstruende hjerteproblemer. Fordelen for patienterne er, at de nu kan nøjes med at afsætte én dag til et indgreb, de tidligere skulle bruge tre dage på – og at de restituerer bedre i trygge rammer i deres eget hjem.

Fordelen for hospitalet er, at behandlingen bliver billigere, når patienterne hverken skal indlægges eller overvåges på hospitalets sengeafsnit, som er tradition andre steder i landet.
Indtil videre har ordningen kørt på forsøgsbasis, men erfaringerne med de første 52 ambulante pacemakerimplantationer har været så gode, af Andi Albertsen forudser, at målgruppen kan udvides, når forsøgsperioden afsluttes efter sommerferien.

Patienter oplever ro og tryghed
En pacemakerimplantation er et relativt lille indgreb. Selve pacemakeren, der måler cirka 4 gange 6 centimeter, sættes ind under huden nedenfor venstre kraveben, og to ledninger føres gennem blodårerne ind i hjertekammeret, hvor de hjælper hjertet med at holde rytmen. Pacemakeren sender signaler til en boks, der sender overvågningen af hjertets rytme videre til hospitalet. Lægen får også en melding, hvis hjertet slår uregelmæssigt, eller hvis der opstår tekniske problemer med pacemakeren – og for pacemakerpatienterne i Viborg begynder denne overvågning, så snart patienterne er kommet hjem.

- Erfaringerne fra snart et år med ambulante pacemakerimplantationer er, at det er helt sikkert for patienterne. Vi har ikke oplevet nogen akutte komplikationer, og efter en indkøringsfase, hvor vi skulle ændre monitoreringssystemerne til at kunne sende overvågningsresultaterne med det samme, er der også styr på den tekniske side af sagen. Patienterne fortæller, at de oplever stor ro og tryghed i forløbet, så visionen er, at alle stabile pacemakerpatienter kan behandles ambulant, siger Andi Albertsen.

Læs pressemeddelelsen (pdf).