Som det første sted i landet er der nu i Viborg Kommune et generelt tilbud om, at borgere kan få blodtransfusion i eget hjem. Sygeplejerskerne fra kommunens Akut Team står for behandlingen, der sker med backup fra akutlæger på Regionshospitalet Viborg.

Hent pressemeddelelse (pdf)

Hvis en borger i Viborg Kommune lider af blodmangel, men ikke ellers har brug for hospitalshjælp, kan kommunens akutteam-sygeplejersker sikre, at borgeren får blod i eget hjem. Det sparer borgeren for en måske lang og trættende tur på hospitalet.

Regionshospitalet Viborg og Viborg Kommune indledte samarbejdet på dette område, da hospitalet oplevede flere patienter, der blev indlagt for at få blod, og hvor blodmangel var eneste årsag til indlæggelsen. 

Sygeplejerske Lise Gibbons fra Viborg Kommunes Akut Team henter blod og en særlig nødkasse på Akutafdelingen her hos overlæge Thomas Nielsen. Foto: Hospitalsenhed Midt.

- Vi ved, at disse borgere sagtens kan vente en dag eller to med at få blod. Hvis de har fået blod før uden problemer og ikke lider af hjertesygdomme, kan de lige så godt få blod hjemme med hjælp fra professionelle sygeplejersker fra kommunen. Det vil være væsentlig lettere for borgerne, forklarer akutlæge og hjertemediciner Thomas Nielsen, der er hospitalets tovholder på projektet.

Foreløbig kører ordningen med blod i eget hjem som et forsøg, hvor det er et tilbud to dage om ugen – tirsdag og torsdag.

– Vi er rigtigt glade for at kunne tilbyde borgerne denne mulighed. Der er ingen tvivl om, at det øger livskvaliteten, at man kan undgå transport og indlæggelse – særligt hvis man i forvejen har sygdom tæt inde på livet, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune, Mette Nielsen.

Kommunale sygeplejersker med hospitalsudstyr
Sygeplejersker fra kommunens Akut Team har fået undervisning af personalet på Regionshospitalet Viborg, og der er indført procedurer for det nye samarbejde mellem kommune og hospital.

- Sygeplejerskerne fra kommunens henter blod på hospitalet, men også en lille nødkasse med adrenalin og andet, der kan være nødvendigt, hvis borgeren hjemme skulle få det dårligt. Det kan sagtens klares i eget hjem med den rette behandling, og desuden ved vi på hospitalet, at det forgår, så vi er standby – og sygeplejerskerne ved præcis, hvornår de skal ringe til Akutafdelingen, understreger overlæge Thomas Nielsen.

Det er endnu uvist, hvor mange borgere der kan undgå indlæggelser. I opstarten forventer hospital og kommune i gennemsnit to patienter om ugen.

Tæt samarbejde på tværs
Ordningen med blodtransfusion i eget hjem er det nyeste eksempel på et stadig tættere samarbejde mellem kommune og hospital.

– Vores Akut Teams kompetencer har fået et løft, og akutsygeplejerskerne kan nu løse opgaven på samme niveau som sygehuset, da vi bruger den samme procedure og har den samme sikkerhed med kontrol af blod. Vi lægger vægt på, at der skal være kvalitet og patientsikkerhed i de opgaver, vi overtager, siger sundheds- og omsorgschef Lis Kaastrup, Viborg Kommune.

De praktiserende læger, som henviser en borger til blodtransfusion, vil ikke opleve nogen ændring i deres procedurer. Det vil kun være selve blodtransfusionen, der foregår et andet sted. Efter endt behandling får den praktiserende læge en elektronisk underretning til borgerens patientjournal fra kommunens akutsygeplejerske.