20 patienter har deltaget i en videnskabelig pilottest af metoden - med særdeles gode resultater.

09-12-2014

Få en ny hofte - og bliv udskrevet efter 12 timer.
Som det første sted i landet indfører Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi nu "sammedags-hofter" som et fast element på operationsprogrammet. Forinden har centret afprøvet metoden på 20 patienter i et videnskabeligt pilotprojekt.

- Resultaterne af pilotprojektet er overbevisende positive. Det betyder, at vi kan tilbyde patienterne et forløb, der er testet bæredygtigt 360 grader rundt - både hvad angår patientsikkerhed og kvalitet.
Patienterne fortæller, at de har oplevet tryghed og tilfredshed. Flere patienter har endda brugt ordet "topprofessionelt" om den måde, behandlingen er tilrettelagt på, siger ledende overlæge Søren S. Mikkelsen fra Center for Planlagt Kirurgi.


Tre nøglefigurer i pilotprojektet om "sammedags-hofter". Ledende overlæge Søren S. Mikkelsen omgivet af den lægefaglige og den sygeplejefaglige projektleder - overlæge Laimonas Bendikas og udviklingsansvarlig sygeplejerske Birgitte B. Skovgaard.

Idéen til det hurtige patientforløb fik han fra nogle patienter. Idéen passede godt sammen med den nyeste viden om, at patienten af mange årsager har bedst af at komme hjem fra hospitalet, så snart det er forsvarligt.

Patienterne udvælges nøje
Center for Planlagt Kirurgi vurderer, at hver fjerde patient med operationskrævende slidgigt i hoften kan gennemføre sammedagsforløbet. Det fordrer blandt andet, at der er en person, som kan støtte patienten i forberedelserne, under den korte indlæggelse og i tiden efter operationen. En overlæge, patienten og patientens støtteperson afgør i fællesskab, om et sammedagsforløb kan komme på tale.

- Som led i pilotprojektet har vi efter operationen spurgt patienterne og deres støttepersoner, om de kunne tænke sig et sammedagsforløb, hvis de skulle få behov på et senere tidspunkt. Det har 19 ud af de 20 svaret ja til, siger overlæge Laimonas Bendikas, som har stået for den lægefaglige ledelse af pilotprojektet.

Alle involverede faggrupper i centret har bakket op om udviklingen af "sammedags-hofterne". Konceptet bygger blandt andet på, at patienten sammen med sin støtteperson involveres tidligere i forløbet end ellers. Blandt andet får de via en elektronisk platform mulighed for at søge information om forløbet inden operationen.

200 "sammedags-hofter" om året
Den generelle udvikling på det kirurgiske område går i retning af kortere og kortere indlæggelsestid efter operationen. Patienter, der skal have udskiftet en hofte, er sædvanligvis indlagt en dag eller to. Center for Planlagt Kirurgi venter, at 200 patienter om året vil benytte sig af tilbuddet om en "sammedags-hofte".

- Vi er stolte af at være først i Danmark til at udbyde netop denne type forløb, som er banebrydende inden for den tungere del af det ortopædkirurgiske felt. "Sammedags-hofter" bliver et stærkt supplement til vores i forvejen store palet af ortopædkirurgiske patientforløb, som faktisk er tilgængelige for patienter i hele landet, siger Søren S. Mikkelsen.


200 "sammedags-hofter" om året
Den generelle udvikling på det kirurgiske område går i retning af kortere og kortere indlæggelsestid efter operationen. Patienter, der skal have udskiftet en hofte, er sædvanligvis indlagt en dag eller to. Center for Planlagt Kirurgi venter, at 200 patienter om året vil benytte sig af tilbuddet om en "sammedags-hofte".

- Vi er stolte af at være først i Danmark til at udbyde netop denne type forløb, som er banebrydende inden for den tungere del af det ortopædkirurgiske felt. "Sammedags-hofter" bliver et stærkt supplement til vores i forvejen store palet af ortopædkirurgiske patientforløb, som faktisk er tilgængelige for patienter i hele landet, siger Søren S. Mikkelsen.

"Sammedags-hofter" - fakta om pilotprojektet i Silkeborg:

  • 20 patienter deltog. Yderligere otte ville gerne have været med, men havde ikke mulighed for at have en støtteperson med under indlæggelsen.
  • 18 blev udskrevet samme dag. To blev udskrevet dagen efter operationen.
  • 19 er parate til et nyt sammedagsforløb, hvis behovet skulle opstå på et senere tidspunkt.
  • 18 patienter er til dato interviewet seks uger efter operationen. Ingen har været genindlagt eller har haft infektion, blodprop i benet, uventede stærke smerter eller skred i hofteleddet.
  • Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg udskifter cirka 800 hofter om året og er dermed blandt de tre største operationsafdelinger på dette område i Danmark.

Læs pressemeddelelse (pdf).