Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg modtager fortsat akutte medicinske patienter klokken 8 til 17 på hverdage. Ændringen sker pr. årsskiftet.

17-12-2015

Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg vil fra 1. januar modtage alle HospitalsenhedMidts akutte medicinske patienter i vagttiden - fra klokken 17.00 til 08.00 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage.

foto: Lisbeth Hasager Justesen

Ændringen, der er en del af Region Midtjyllands spareplan for 2015-19, indebærer, at Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg reducerer med 23 senge. Samtidig udvider Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg med otte senge.

- Først og fremmest får ændringen betydning for akutte medicinske patienter fra Silkeborg-området. De vil nu blive indlagt i Viborg, hvis de bliver syge uden for dagtiden på hverdage. For de to hospitaler er der tale om en meget stor forandring, som vi har gjort alt for at planlægge bedst muligt for patienterne. Vi vil naturligvis følge patientstrømmene tæt efter 1. januar og agere på eventuelle uhensigtsmæssigheder, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen på vegne af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt.

Han tilføjer, at samlingen er et led i den proces, hele det danske hospitalsvæsen er inde i for at sikre, at uafklarede akut syge patienter modtages gennem fælles akutafdelinger med adgang til relevante diagnostiske muligheder og speciallægeressourcer døgnet rundt. En proces, som Sundhedsstyrelsen har igangsat og står bag.

Nyt sengeafsnit i Akutafdelingen
De otte senge i Akutafdelingen fordeles med syv i et nyt sengeafsnit på etage 02, hvor Skadestuen, lægevagten og hospitalsvisitationen også har lokaler. Det nye sengeafsnit får navnet Akutafsnit 1. Den ottende seng tilføres Akutafsnit 2 på etage 04, som fortsætter uændret nu med 31 senge.

Tre medicinske sengeafsnit bliver til to i Diagnostisk Center
Diagnostisk Center ændrer strukturen som følge af sengereduktionen. De nuværende tre medicinske sengeafsnit bliver til to.
Medicinsk Afsnit 1 bliver for patienter med hjerte- og lungesygdomme samt almen-medicinske sygdomme. Medicinsk Afsnit 2 bliver for patienter med mave- og tarmsygdomme, endokrinologiske og almen-medicinske sygdomme.
Det nuværende afsnit M3 skal blandt andet rumme HPV-ambulatoriet, Lungeambulatoriet og Universitetsklinikkens aktiviteter.

Diagnostisk Center vil fortsat modtage visiterede akutte medicinske patienter på hverdage fra klokken 08.00 til 17.00. Desuden kan patienter med åben indlæggelse fortsat indlægges i Silkeborg døgnet rundt. Det samme gælder kroniske patienter, som er visiteret til Projekt Fleksible Indlæggelser, hvis de oplever akut opblussen i deres kroniske sygdom.

Hent pressemeddelelse (pdf).