25-11-2015

Lanceringen af det nye astma-koncept Astmanaut bød på både taler, bjergbestigning med op og nedture og kage formet som et bjerg.

I anledningen af den officielle lancering af det nye astma-koncept Astmanaut blev en flok astma-børn sendt på bjergbestigning med bjergbestigeren Mogens Kjæmpe Jensen i spidsen. Målet med bjergbestigningen var at vise, at astma ikke bør være en hindring for at nå sine mål. Mogens Kjæmpe Jensen er astma-ambassadør og har i mange år igennem hans præstationer med bjergbestigning netop bevist dette.

Det ”bjerg”, der skulle bestiges, var Viborgs ”Mount Everest” i form af trappeopgangen med 13 etager på Regionshospitalet Viborg. Tilsammen tog deltagerne trapperne op til 13. etage og ned igen 220 gange, hvilket er svarende til afstanden til toppen af verdens højeste bjerg Mount Everest. Efter bjergbestigningen var der kage formet som et bjerg til alle.

Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har sammen udviklet det nye koncept, Astmanaut, som kan hjælpe børn og deres familier med at navigere i et liv med astma. Cirka hver tiende danske skolebarn lider af astma. Viborg Kommune og afdelingen Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg har undersøgt, hvordan man kunne forbedre forholdene for børn med astma.

- Vi fandt ud af, at det er en stor udfordring for astmabørn og deres familier at få forklaret omgivelserne, hvad det vil sige at have astma. Det er utrygt for børn og forældre, når de personer, barnet er i kontakt med i sit skole- og fritidsliv, mangler viden om astma. Samtidig øger det risikoen for, at barnet får et svært astmaanfald, siger overlæge Josefine Gradman fra Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.

På den baggrund blev Astmanaut skabt. Astmanaut er viden og redskaber, som let kan gives videre til alle omkring familien og børnene.

Astmanaut består af en kort animationsfilm om astma, som via mail let kan deles med alle barnets kontakter. Dertil kommer en astma-mappe med informationsmaterialer, der bliver udleveret til børnene hos den praktiserende læge eller på hospitalet, en astma-taske til medicin og et astma-kort. Det hele bindes sammen af en hjemmeside, hvor voksne kan få gode råd og hjælp til at dele information om astma.

Fakta: Astmanaut, www.astmanaut.dk

  • 50.000 danske børn i alderen 5-19 år har astma, og astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom blandt børn
  • Astmanaut er et samarbejde mellem Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, og Viborg Kommune, der i fællesskab gerne ville gøre mere for børn med astma og deres familier.
  • Tilbagemeldingerne fra børnenes forældre var, at det kan være svært at videreformidle relevant information om astma til eksempelvis lærere, pædagoger og trænere, som barnet har kontakt med i hverdagen. 
  • Astmanaut indeholder blandt andet en animationsfilm. Viborg Kommune lancerede i 2014 en animationsstrategi, der går ud på at bruge animation i kommunikationen med borgerne. Derfor blev animation også tænkt ind i Astmanaut som et naturligt medie.