25-11-2015

Børn og Unge bidrager til den nationale biobank med blodprøver fra de overvægtige patienter fra ROS-indsatsen (Rund Og Sund).

Når Børn og Unge sender blodprøver fra overvægtige børn og unge til den nationale biobank, bidrager afdelingen til forskningen i overvægt blandt børn på nationalt plan.

- Det betyder selvfølgelig meget, at vi kan få videnskabeligt belyst, hvilke faktorer der har størst indflydelse på udvikling af overvægt hos børn. Med veldokumenteret viden er der bedst mulighed for at kunne hjælpe de overvægtige børn mest hensigtsmæssigt i fremtiden, siger Marianne Eg, der er klinisk sygeplejespecialist og ph.d.-studerende i Børn og Unge.

Børn og Unge tilbyder allerede i dag tværfaglig behandling, der viser gode resultater.

En af de førende forskere inden for området er professor, overlæge, ph.d. Jens-Christian Holm fra Børneafdelingen på Holbæk Sygehus, og han har netop holdt oplæg om emnet for ansatte i Børn og Unge og samarbejdspartnere. Han fortalte blandt andet de 30 deltagere om, at der venter en spændende fremtid, da den nationale biobank nu er blevet så stor, at der kan forskes i rigtig mange områder inden for overvægt blandt børn. Forskningen er allerede i fuld gang vedrørende data baseret på biobanken.

Desuden fortalte Jens-Christian Holm, at der er 20 komplikationer, som er relateret til overvægt i børnealderen. Det er eksempelvis forhøjet blodtryk, fedtlever og type 2 diabetes. Der er også forskellige kræftformer i voksenalderen forbundet med overvægt i børnealderen, ligesom det er bevist, at den forventede levetid forkortes, når man er overvægtig som barn.

Overvægt hos børn og unge er et stigende problem i samfundet. 5 % af danske børn er overvægtige, og 70 % af dem vil også være det som voksne, viser forskningen. Det er ligeledes bevist, at børn med overvægt ofte har dårligere livskvalitet, føler sig isoleret, depressive og får kortere uddannelsesforløb end deres jævnaldrende børn med normal vægt. Overvægt er allerede i USA og Canada anerkendt som en kronisk sygdom. I Europa er dette også foreslået af diverse overvægtsorganisationer.

- Det var et super godt oplæg med Jens-Christian Holm, som vi ansatte i Børn og Unge lærte meget af. Det bekræfter os i, at det er værd at arbejde seriøst med indsatsen, som vi gør i vores ROS-behandling. Nu føler vi os endnu mere motiveret for at fortsætte egen forskning og behandling i ambulatoriet, siger Marianne Eg.