Fra venstre ses Børneafdelingens uddannelsesansvarlige overlæge Jens Peter Nielsen, ledende overlæge Lars G. Hansen samt HU-læge og uddannelseskoordinerende yngre læge Dan Østergaard Pradsgaard. De står med et diplom og en gavekurv, der fulgte med prisen som bedste uddannelsessted. foto: Agata Lenczewska-Madsen 

 

19-06-2015

”Helt fantastisk lærerigt uddannelsesmiljø” – sådan lyder nogle af de mange flotte ord, som de yngre børnelæger siger om Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Afdelingen har netop vundet prisen som landets bedste uddannelsessted for yngre børnelæger.

- Det er rigtig godt, trygt og lærerigt at være under uddannelse her. Det oplever jeg selv, fordi jeg er i gang med mit hoveduddannelsesforløb, men i min funktion som uddannelseskoordinerede yngre læge hører jeg det også fra de andre yngre læger, der er under uddannelse. Jeg ser prisen som en anerkendelse af afdelingens arbejde, og den giver os lyst til fortsat at klø på med det, siger Dan Østergaard Pradsgaard, HU-læge og uddannelseskoordinerende yngre læge i Børneafdelingen, og fortsætter:

- Alle de hospitaler, jeg har været på, vil gerne have fokus på uddannelse, men jeg oplever en forskel her i Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg, fordi det rent faktisk er lykkedes at skabe et godt uddannelsesmiljø. Det er ikke bare noget, man siger – det er noget, man gør. Uanset hvor travlt der er, så bliver uddannelse altid prioriteret. Man kan virkelig mærke, at uddannelse gennemsyrer afdelingen, og at ledelsen prioriterer uddannelsesområdet højt.

Organisering og prioritering giver grundlag for unikt uddannelsesmiljø

Børneafdelingen har formået at skabe en organisering af uddannelsesområdet i afdelingen, der er særdeles velfungerende. Eksempelvis omkring for- og efterundersøgelser i ambulatoriet hvor patienterne får en god behandling, de yngre læger lærer og får kvalificeret deres arbejde af de erfarne læger, mens sidstnævntes ressourcer bliver udnyttet optimalt.

- Vores organisering gør mødet med patienterne mere spændende og kvalificeret, og det flytter de yngre læger under uddannelse fra at være en slags novice til at være medekspert. Vi oplever, at det giver mere tilfredse yngre læger og en større kapacitet, og det er glædeligt for alle parter. Vores organisering er et eksempel på opgaveflytning i sundhedsvæsenet, og det gør, at vores ventetid er på et minimum, fordi vi udnytter vores ressourcer så optimalt som muligt. Prisen betragter vi som et skulderklap og som et tegn på, at vi arbejder i den rigtige retning, og det er vi naturligvis meget glade for, fortæller Jens Peter Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge i Børneafdelingen.

De yngre læger under uddannelse har alle som opgave løbende at gøre opmærksom på, hvad der undrer dem i arbejdet i Børneafdelingen. Det betyder, at både de yngre og de erfarne læger jævnligt får reflekteret over, hvordan arbejdet i afdelingen foregår. Uddannelse kommer dermed alle til gode, og det gælder både de erfarne læger, der lærer eller reflekterer over de yngre lægers undren. Men det gælder i lige så høj grad patienterne, der i sidste ende får en bedre behandling.

De yngre børnelæger roser ledelsen

Det er de 22 yngre læger, der er under uddannelse i Børneafdelingen, der har indstillet afdelingen til Yngre Pædiateres Uddannelsespris 2015. I indstillingen skriver de blandt andet, at de alle er enige om, at de er ansat i den bedste børneafdeling, og at det skyldes et umådelig godt læringsmiljø, fordi afdelingen lægger stor vægt på at prioritere uddannelse. De yngre læger fra afdelingen roser både ledelsen og deres kollegaer, og de skriver blandt andet følgende i indstillingen:

- Vi oplever altid et flot uddannelsesprogram, der overholdes og respekteres, og ansatte på tværs af faggrupper gør en stor indsats for, at alle skal føle sig velkomne fra start. […] Vi oplever generelt en stor vilje fra ledelsens side til at fastholde undervisning på dagligt plan med daglige cases og undervisning flere gange ugentlig. Et princip som altid håndhæves, hvilket netop medfører god undervisnings- og supervisionskultur i afdelingen.

Afslutningsvist skriver de yngre børnelæger:

- Både yngre læger og speciallæger er alle med til at holde fanen højt, hvad angår opretholdelse af dette gode miljø, hvor læringskurven er stejl stigende for nyankomne. Der er altid god hjælp at hente og god vilje til at hjælpe med at forbedre ens viden og kompetencer. Samlet set er det et meget udbytterigt uddannelsesforløb, som vi skylder ledelsen og overlægegruppen en stor tak for.