Mette Schrøder afløser Lis Kleinstrup som ledende terapeut i centerledelsen. Hun kommer fra Viborg Kommune, hvor hun er leder for Handicapområdet.

 

Hospitalsenhed Midt (regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) har ansat Mette Schrøder i stillingen som ledende terapeut i centerledelsen for Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Mette Schrøder kommer fra en stilling i Viborg Kommune, hvor hun er leder for Handicapområdet. Hun tiltræder sit nye job på Hammel Neurocenter 1. april og afløser Lis Kleinstrup, der netop er gået på pension.

Som ledende terapeut skal Mette Schrøder indgå i centerledelsen for Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) i tæt samarbejde med ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen og oversygeplejerske Vibeke Prenter. Centerledelsen har det overordnede ledelsesansvar for RHN, der som landsdelscenter for Vestdanmark tilbyder højtspecialiseret neurorehabilitering til patienter, der har pådraget sig en svær hjerneskade.
Ledelsesmæssigt omfatter RHN også neurorehabiliteringsfunktionen på Regionshospitalet Skive med sammenlagt 750 medarbejdere, hvoraf 200 er fysio- eller ergoterapeuter. RHN er landets største arbejdsplads for fysio- og ergoterapeuter.

Mette Schrøder er selv uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro i 1985. Hun valgte hurtigt ledelsesvejen og fik sit første lederjob i 1990 som ledende terapeut for Hjælpemiddelcentralen i det daværende Viborg Amt. Herefter fulgte forskellige lederjob, inden hun i 2001 engagerede sig i fagpolitisk arbejde i Ergoterapeutforeningen - først som regionssekretær og senere som regionsformand i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Her var hun i otte år "leder" for 250 tillidsrepræsentanter og sekretariatsleder og formand for regionsbestyrelsen.
I 2011 skiftede Mette Schrøder til Viborg Kommune for at blive leder for Handicap Specialiserede Botilbud. Siden 2013 har hun haft sin nuværende stilling, hvor hun er leder for 10 afdelingsledere og cirka 400 medarbejdere og en administrativ stab.
Teoretisk har Mette Schrøder rustet sig til sit nye job med en masteruddannelse i offentlig ledelse (MPM) fra Syddansk Universitet og lederdiplommoduler i projektledelse og i økonomisk ledelse.

- Jeg har stor respekt for det højtspecialiserede neurorehabiliteringstilbud på Hammel Neurocenter. Og selvom det regionale rehabiliteringsområde umiddelbart kan synes anderledes end mit nuværende virke på handicapområdet i en stor kommune, er der også mange ligheder i forhold til den grundlæggende strategiske ledelsesopgave, siger Mette Schrøder. Hun ser frem til det tværfaglige samarbejde på centret og i centerledelsen.

Privat bor Mette Schrøder i Aarhus. Den nære familie består af samboende og tre børn, og efter arbejdstid står der blandt andet sommerhus, vandreture, cykling, håndarbejde, musik og litteratur på programmet.

se pressemeddelse (pdf) 

Læs flere nyheder fra Hospitalsenhed Midt >>