Lungepersonale på hospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive måler lungefunktion og giver gode råd på den Internationale Lungedag 18. november.

11-11-2015

Årets Internationale Lungedag løber af stabelen onsdag den 18. november. Traditionen tro går landets sundhedsprofessionelle på hospitaler, kommuner, lægepraksis og apoteker sammen med Lungeforeningen om lokale events, hvor interesserede kan få målt lungefunktionen, få hjælp til rygestop, få tjekket deres inhalationsmedicin - eller få et godt råd, der trækker i retning af sundere lunger. "Få bedre vejr" er sloganet for lungedagen 2015, som har et forebyggende sigte.

Hospitalsenhed Midts lungeeksperter er med på deres lokale baner:

Regionshospitalet Silkeborg stiller to lungesygeplejersker op i hospitalets forhal fra klokken 10.00 - 13.00.
De to lungesygeplejersker tilbyder lungefunktionsmåling og fortæller om KOL - blandt andet om det helt nye tilbud "Fleksibel indlæggelse" om hurtig hjælp til KOL-patienter, som oplever forværring af deres kroniske sygdom. Tilbuddet er blevet til i et samarbejde mellem Diagnostisk Center, Silkeborg Kommune og de praktiserende læger i Silkeborg.
Lungesygeplejersker fortæller også om "Ambuflex KOL", hvor patienten med faste mellemrum selv måler eksempelvis ilt og puls og sender resultaterne til hospitalet. Patienten kan på den måde mindske antallet af faste kontroller og bliver kontaktet, når lægerne og/eller sygeplejerskerne kan konstatere en "skæv" udvikling.
De forbipasserende i forhallen kan også høre om et forskningsprojekt, der blandt andet skal afdække, om telemedicinske tilbud øger behandlings- og livskvaliteten for KOL-patienter.

Lungelæger og -sygeplejersker fra Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive opererer i år uden for hospitalernes mure og med størst fokus på rygestop. Med opfordringen "Kys en ryger og/eller snup et bolsje" begynder de dagen med en halv times undervisning i Skives 10. klasse. Med sig har de biografbilletter, som eleverne kan vinde, hvis de gætter, hvor mange cigaretskod der er fejet op ved skolen den seneste uge. Efter besøget i 10. klasse går turen videre til Social- og Sundhedsskolen i Skive. Her bemander lungefolkene fem boder, udlodder biografbilletter blandt dem, der afleverer en fejlfri tipskupon med fakta-spørgsmål om rygning. Også her er der en halv times undervisning.
Over middag rykker lungefolkene til Sct. Mathias Centret i Viborg, hvor de uddeler flyers med opfordring til at "få indflydelse på vejret" - underforstået ens "eget vejr" - og søge hjælp ved behov. En særlig målgruppe er de unge, som nogle patienter i iltbehandling har tilbudt at tage en snak med.

Lungeforeningen bemander en stand om rygestop i Sct. Mathias Centret. I Viborg og Skive kan borgerne få målt deres lungefunktion i de kommunale sundhedshuse.

Læs mere om den Internationale Lungedag 18. november på Lungeforeningens hjemmeside.