Regionshospitalet Viborg debuterede tirsdag den 9. juni som eksamenssted for læger. Otte lægestuderende fra Aarhus Universitet gik op til den afsluttende medicinske embedseksamen - og alle bestod.

10-06-2015

Eksamen fandt sted i Ortopædkirurgisk Afdeling. Alle eksaminander blev iført hvid lægekittel og fik en af afdelingens indlagte patienter "til rådighed". Forberedelse og eksamination foregik i to sengestuer og tog afsæt i patientens aktuelle situation og sygehistorie. Samlet tog hver enkelt eksamen to timer - en times forberedelse, cirka tre kvarters eksamination og cirka et kvarters nervepirrende ventetid, mens eksaminator og censor voterede.

- Der blev givet mange flotte karakterer, og det ser jeg som et udtryk for, at de kommende læger står godt rustet, inden de møder på afdelingen for at tage del i arbejdet med patienterne, siger den ene af Ortopædkirurgisk Afdelings to kliniske lektorer, overlæge Michael Toft Væsel.

Sara Vester Hald - med eksaminatorer og censor

Sara Vester Hald var den første af de otte medicinstuderende, der gjorde lægeuddannelsen færdig på Regionshospitalet Viborg. Hun scorede et 10-tal og mangler nu kun at aflægge lægeløftet.
Sara Vester Halds eksamenspatient havde haft et brud på albuen med et langt og kompliceret efterforløb.
Her er Sara Vester Hald fotograferet med sine eksaminatorer og censorer. Fra venstre klinisk lektor, overlæge Peter Hvidt, 1. reservelæge Karl Jöhnk, professor Lars Lund (censor), Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet, og klinisk lektor, overlæge Michael Toft Væsel (eksaminator). foto: Agata Lenczewska-Madsen