Den netop offentliggjorte undersøgelse "LUP Akutmodtagelse" fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fortæller både om tilfredshed og forbedrings-potentiale.

Overordnet udtrykker patienternes svar tilfredshed med den akutte skadebehandling på Hospitalsenhed Midts skadestue i Viborg og på akutklinikkerne i Silkeborg og Skive. Men der er også plads til forbedringer, specielt i forhold til ventetid. For Hospitalsenhed Midt bliver "LUP Akutmodtagelse" derfor en vigtig brik i arbejdet med at forbedre behandlingskvaliteten for de akut tilskadekomne patienter.

De mange delresultater fra de tre behandlingssteder ligger med en enkelt undtagelse enten på eller over Region Midtjyllands gennemsnit og landsgennemsnittet.

Samlet vurdering
Samlende er patienterne spurgt om, i hvor høj grad de fik behandlet deres sygdom eller skade på en måde, så de var trygge ved at skulle hjem. Her scorer Skadestuen i Viborg 4,1 point, Akutklinikken i Silkeborg 4,3 point og Akutklinikken i Skive 4,5 point. Gennemsnittet i Region Midtjylland er 4,1 point og for hele landet 4,0 point.

Patienterne blev også spurgt om, i hvor høj grad de alt i alt var tilfredse med besøget. Her scorer Skadestuen i Viborg 3,9 point, Akutklinikken i Silkeborg 4,0 point og Akutklinikken i Skive 4,4 point. Det tilsvarende tal for Region Midtjylland og for hele landet er 3,8 point.

Værdifulde udsagn
De mindst positive svar handler om ventetid - information om forventet ventetid, om årsagerne til ventetiden og om udviklingen i ventetiden. Og specielt fra patienterne i Viborg lyder det, at de gerne vil have mere indflydelse på deres behandling og mulighed for adspredelse i venteværelset.

- Patienternes udsagn viser, at ventetiden fylder meget for dem, og derfor arbejder vi målrettet i vores kvalitetsorganisation på at komme dem i møde på deres ønsker. Siden efteråret har vi fx haft et stort registreringsarbejde i gang for at få eksakt viden om ventetider hen over døgnet. Det skal bruges til at forbedre vores arbejdsgange og vagtplanlægning. Vi er også i tæt samarbejde med de afdelinger, vi samarbejder med, fx om blodprøver og røntgenbilleder, for at gøre behandlingstiden så kort som mulig, siger ledende overlæge Larry H. Kristiansen. Sammen med oversygeplejerske Bente Dam har han ansvaret for Hospitalsenhed Midts akutafdeling, hvorunder skadestuen og de to akutklinikker hører.

 

Fakta:

  • LUP Akutmodtagelse er det seneste skud på stammen af undersøgelser fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Skadepatienterne er aldrig tidligere blevet spurgt i de årlige LUP-undersøgelser.
  • LUP Akutmodtagelse 2014 baserer sig på svar fra patienter, som blev ambulant behandlet på en skadestue eller en akutklinik mellem 20. august og 9. september 2014.
  • Skadestuen på Regionshospitalet Viborg: 402 af 817 patienter blev spurgt - 50 procent svarede.
  • Akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg: 303 af 317 patienter blev spurgt - 49 procent svarede.
  • Akutklinikken på Regionshospitalet Skive: 130 af 139 patienter blev spurgt - 43 procent svarede.
  • Resultaterne af LUP Akutmodtagelse findes på www.patientoplevelser.dk og www.sundhed.dk