Aarhus Universitet, Hammel Neurocenter og MarselisborgCentret samarbejder om ny akademisk uddannelse for sundhedsfaglige professionsbachelorer.

Fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige professionsbachelorer får til sommer et nyt uddannelsestilbud, når Aarhus Universitet opretter en ny linje i rehabilitering på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Rehabiliteringslinjen skal klæde de studerende på til at påtage sig udviklings-, forsknings- og undervisningsopgaver inden for rehabilitering i både den private og den offentlige sektor.

Forskningsansvarlig fysioterapeut Hanne Pallesen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenters forskningsenhed har deltaget i planlægningen og beskrivelsen af den nye uddannelseslinje, hvor MarselisborgCentret (Dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling) står for to kursusforløb på andet semester i tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering. Hammel Neurocenter står for ét kursusforløb i neurorehabilitering på tredje semester. Hvert kursusforløb svarer for den studerende til en arbejdsbelastning på 10 ECTS.


Forskningsansvarlig fysioterapeut Hanne Pallesen, Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

 

- Hammel Neurocenter har en stor forskningsenhed med mange postdocs og ph.d.-studerende. I undervisningssammenhæng udgør de en stor kapacitet, som det er oplagt at bruge på den nye kandidatlinje. Studiet er meget praksisnært, og de studerende vil komme på studiebesøg på Hammel Neurocenter - men ikke i egentlige praktikophold, fortæller Hanne Pallesen.

Se pressemeddelelse fra Aarhus Universitet om den nye kandidatlinje i rehabilitering.
Aarhus Universitets sundhedsfaglige kandidatuddannelse er en to-årig akademisk overbygning på en sundhedsfaglig uddannelse som professionsbachelor.