Kvalitetsstemplet fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) gælder frem til 8. maj 2017.

Kvaliteten på Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive lever op til de nationale standarder, som er formuleret i Den Danske Kvalitetsmodel. Det konkluderer akkrediteringsnævnet i det landsdækkende Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Nævnet har på den baggrund tildelt Hospitalsenhed Midt akkrediteringsstatus som "Akkrediteret uden bemærkninger".

- Akkrediteringen er den fornemste dokumentation for, at Hospitalsenhed Midts kvalitetsarbejde fører til høj faglig kvalitet med effektiv og sikker behandling i sammenhængende patientforløb. Derfor er det så vigtigt for os, at vi nu igen er akkrediteret uden bemærkninger, siger lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen fra hospitalsledelsen.

Forud for afgørelsen har uvildige kvalitets-eksaminatorer (surveyors) fra IKAS gennemgået hospitalsenhedens arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Syv surveyors var på et ugelangt ophold i marts. Herudover var to surveyors på et såkaldt fokuseret genbesøg en dag i december for specifikt at efterprøve den medicingennemgang, lægerne udfører i forhold til den enkelte patient.

Surveyorne har ved selvsyn konstateret, hvordan hospitalsenhedens ansatte bruger retningslinjer og instrukser i det daglige arbejde til at sikre patienterne den højest opnåelige kvalitet i undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning. I deres rapport skriver de blandt andet, at de har oplevet ”særdeles stort fokus på kvalitetsarbejdet og fin kvalitet af styringsværktøjer til kvalitetsforbedring”, og at der med hensyn til udvikling af den kliniske kvalitet ”opleves stor involvering på alle niveauer i organisationen”.

Alt i alt har surveyorne bedømt hospitalsenhedens kvalitetsarbejde på 476 indikatorer, som alle indgår i Den Danske Kvalitetsmodel.

IKAS' surveyors kommer fra andre dele af det danske sundhedsvæsen. De har alle en sundhedsfaglig baggrund og en særlig kvalitetsuddannelse, som gør dem i stand til at evaluere kvaliteten systematisk både i dybden og i bredden.

Kvalitetsstemplet fra IKAS gælder frem til 8. maj 2017. Inden da skal Hospitalsenhed Midt akkrediteres på ny - som det gælder for alle landets hospitaler.

Læs mere om akkreditering på hospitaler på www.ikas.dk.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Fra akkrediteringsbesøget i marts - de syv surveyors fra IKAS i selskab med hospitalsledelsen.